Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji

Wprowadzenie do raportu „Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji” skupia się na trzech megatrendach obecnych w dzisiejszej rzeczywistości: czwartej rewolucji przemysłowej, transformacji energetycznej oraz polityce przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Te zjawiska, choć autonomiczne, wzajemnie na siebie wpływają, co wymaga ich równoczesnego rozważenia.

Dodatkowo, raport analizuje również Cele Zrównoważonego Rozwoju, które stały się kluczowym punktem odniesienia dla polityk publicznych na całym świecie, szczególnie w kontekście działań Unii Europejskiej, zmierzających do zielonej transformacji gospodarki.

W odniesieniu do sytuacji w Polsce, raport wykazuje, że sektor produkcyjny stanowi głównego konsumenta energii w polskiej gospodarce, co prowadzi do względnego, lecz istotnego, udziału emisji gazów cieplarnianych w ramach krajowego systemu energetycznego.

Więcej: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/uploads/2024/04/RAPORT_SLAD-WEGLOWY.pdf