Przedsiębiorstwo Fair Play: oni nie boją się CSR

Coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw podejmuje działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Inwestowanie w pracowników i kreowanie postaw prospołecznych to ich sposób na rozwój. Najlepsze pomysły zaprezentowano 7 maja na I Konferencji Kadry MŚP w Warszawie.

Nowoczesne firmy stawiają dziś na rozwój pracowników i postaw prospołecznych zgodnie z zasadami CSR. Ich działania na rzecz zespołu i otoczenia firmy przekładają się na rosnące zaufanie do przedsiębiorstwa i jego pozycję na lokalnym rynku. Czym jest CSR i dlaczego nie trzeba się go obawiać, gościom Konferencji Kadry MŚP opowiedzieli organizatorzy Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. I pokazali najlepsze przykłady z całej Polski.

Dla pracowników: wsparcie, wiedza i rozwój

Polskie firmy przekonują się do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i wdrażają je w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Najczęściej finansują pracownikom studia oraz kursy i egzaminy zawodowe związane z wykonywaną pracą. Dużą wagę przywiązują do szkoleń wewnętrznych i dzielenia się wypracowaną w przedsiębiorstwie bazą wiedzy. Wspierają także pracujących rodziców i oferują im ruchomy czas pracy. Sprzyjające warunki i projektowana wspólnie z pracodawcą ścieżka kariery w firmie motywują pracowników do podejmowania nowych wyzwań zawodowych: podnoszenia kwalifikacji i poszerzania kompetencji. Taka postawa to korzyści dla obu stron.

Pracodawcy idą też o krok dalej i inwestują w nauczanie również potencjalnych kandydatów do pracy. Wspomagają edukację zawodową już na etapie szkoły średniej.

Tak działa m.in. firma Slican z Bydgoszczy, która współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej przy tworzeniu programu nauczania w średnich szkołach teleinformatycznych. Jednocześnie w swoim regionie dba o wyposażenie szkolnych pracowni teleinformatycznych w odpowiedni do nauki i egzaminowania sprzęt – tłumaczyła Paulina Bednarz, ekspert ds. CSR i zatrudnienia programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” na Konferencji Kadry MŚP.

Edukację i rozwój nauki wspiera również Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” z Ciechocinka. Współpracuje ze szkołami średnimi w zakresie szkoleń zawodowych. Na poziomie akademickim podjęła współpracę z uczelniami medycznymi w ramach prac badawczych prowadzonych we własnym laboratorium.

Dla mieszkańców: pożytecznie i z pomysłem

CSR obejmuje również pozabiznesowe działania firm – na rzecz społeczności lokalnej i przeciwdziałania wykluczeniu. Polskie przedsiębiorstwa, które już przekonały się do takich projektów, za cel obierają m.in. pomoc potrzebującym, ekologię czy promocję sportu i kultury.

Wśród prezentowanych na konferencji projektów CSR znalazł się m.in. pomysł Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z Bydgoszczy. Prowadzi ona Klub Integracji Społecznej dla osób potrzebujących pomocy. Wspiera ponadto adaptację wychowanków domu dziecka do dorosłego życia poprzez udostępnienie im samodzielnego mieszkania.

Pomysłowością wykazało się MPK Kraków. Przedsiębiorstwo umożliwiło swoim pasażerów przekazanie pieniędzy na rzecz osób potrzebujących zamiast opłaty za bilet komunikacji miejskiej – podaje kolejny przykład Paulina Bednarz, ekspert ds. CSR i zatrudnienia programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Dobry przykład działania według zasad CSR dają Katowickie Wodociągi SA, które uczą, jak dbać o środowisko naturalne i oszczędzać wodę. W tym celu wspólnie z miastem stworzyły Ścieżkę Edukacyjną Gigablok przy oczyszczalni ścieków. Dzieci i dorośli podczas jej zwiedzania dowiadują się, jak bardzo nasze codzienne życie wpływa na środowisko, i co możemy zrobić, by je chronić.

Stosowanie dobrych praktyk pomaga łączyć miłe z pożytecznym, co udowadnia firma W. Lewandowski z Łodzi. Organizuje ona międzynarodowe festiwale promujące miasto i angażuje się w ratowanie łódzkich zabytków.

Firmy wspierają społeczność na wiele sposobów, m.in. finansują place zabaw, badania naukowe czy aktywizację zawodową w miejscowościach dotkniętych wysokim bezrobociem, promują sport, kulturę czy zdrowy tryb życia. Wystarczy się rozejrzeć, by znaleźć pomysł na skuteczną realizację projektów CSR w swoim otoczeniu. A takie można realizować wszędzie, w dużych miastach i w małych wsiach – przekonuje Paulina Bednarz.

Program Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej docenia dobre praktyki i społeczne zaangażowanie firm już od 18 lat. Zgłaszane przedsiębiorstwa i realizowane przez nie projekty stanowią rzetelne źródło wiedzy o świadomości na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w polskim biznesie.

Więcej: www.fairplay.pl