Provident zaprezentował drugi raport społecznej odpowiedzialności

Głównymi tematami analizy są działania firmy na rzecz etyki, odpowiedzialnego pożyczania oraz dialogu z interesariuszami. Kluczową rolę – co nie jest powszechne w raportach CSR – odgrywa również szeroki obraz całego sektora  po wprowadzeniu przepisów regulujących ten rynek.

Raport Providenta to jedyny dokument wśród firm z branży pożyczkowej, który szeroko pokazuje i analizuje wszelkie aktywności związane z odpowiedzialnym prowadzeniem biznesu. Obejmuje on okres 2014-2015, lata w trakcie których trwały prace związane z regulacją sektora, zwieńczone wprowadzeniem przepisów porządkujących rynek i zwiększających bezpieczeństwo konsumentów. Pomimo dynamicznych zmian w sektorze pożyczkowym niektóre rzeczy pozostają niezmienne. Inicjatywy podejmowane przez Providenta, mają na celu promowanie odpowiedzialnych postaw w branży pożyczkowej z naciskiem na dialog i angażowanie interesariuszy, tworzenie standardów oraz działania edukacyjne skierowane do klientów i całego rynku – podkreśla Patrycja Rogowska – Tomaszycka, Dyrektor ds. Korporacyjnych, Członek Zarządu.

 Etyka fundamentem działalności

W globalną strategię Grupy International Personal Finance plc., do której należy Provident Polska, wpisane jest prowadzenie biznesu zgodne z kodeksem etyki IPF. Kodeks ten określa standardy etyczne w stosunku do wszystkich interesariuszy, w tym pracowników, doradców klienta, klientów, inwestorów, lokalnych społeczności, partnerów biznesowych i środowiska naturalnego. Raport społecznej odpowiedzialności Provident Polska szczegółowo przedstawia wszystkie inicjatywy podejmowane w Polsce dotyczące promowania etycznych postaw.

Misją wewnętrzną organizacji jest zarządzanie w sposób etyczny oraz propagowanie odpowiedzialnych postaw wśród pracowników i doradców klienta.

W ramach odpowiedzialności zewnętrznej firma dzieli się wypracowanymi dobrymi praktykami oraz uczestniczy w tworzeniu standardów etycznych w sektorze finansowym.

Najwyższe standardy raportowania

Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska 2014 – 2015 został przygotowany zgodnie z wytycznymi do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju GRI G4 we współpracy z firmą Deloitte.  Dane zawarte w Raporcie zostały zweryfikowane przez niezależną firmę audytorską PwC.

– Raport CSR jest dla nas czymś więcej niż standardowym zapisem aktywności. To potwierdzenie przejrzystości w relacjach ze wszystkimi interesariuszami., którzy mają wpływ na sposób prowadzenia naszej działalności biznesowej i strategię społecznej odpowiedzialności biznesu – mówi Małgorzata Domaszewicz, kierownik ds. CSR

Więcej: http://raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/raports/28a302ef41c731ff1af56d757c1fa8d3.pdf