Provident wspólnie z Dotlenieni.org posadzi las

Provident Polska inauguruje współpracę ze start-upem społecznym Dotlenieni.org, którego celem jest zachęcanie biznesu do działań na rzecz ekologii oraz wysokiej jakości powietrza. Rezultatem akcji będzie 40 tys. nowych drzew posadzonych na terenie Warmii.

Lider rynku pożyczkowego aktywnie angażuje się w działania ekologiczne, minimalizując wpływ swojej organizacji na środowisko naturalne oraz racjonalnie gospodarując papierem, wodą oraz energią. Provident od lat wspiera także ekologiczne projekty realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego, a poprzez nowy, wewnętrzny program „less waste” promuje wśród swoich pracowników postawy zgodne z założeniami gospodarki cyrkularnej.

Bez zieleni ani rusz

Upalne lato, szczególnie uciążliwe w miejscach pozbawionych zieleni, sprawia, że coraz bardziej doceniamy obecność drzew w przestrzeni publicznej. Jednak nie wszyscy zdajemy sobie sprawę ze wszystkich ważnych funkcji jakie pełni zieleń w miastach. Rośliny nie tylko produkują tlen oraz pochłaniają i neutralizują substancje toksyczne. Drzewa wspomagają regulację wody w przyrodzie, ponadto zmniejszają zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy. Są także odpowiedzialne za ochładzanie powietrza atmosferycznego. Odpowiednie rozmieszczenie drzew w przestrzeni miejskiej pozwala obniżyć temperaturę powietrza nawet o 8 stopni.

Start-up społeczny Dotlenieni.org nie tylko edukuje na temat wymienionych korzyści związanych z obecnością zieleni w przestrzeni publicznej, ale także, wspólnie z biznesem organizuje nasadzenia drzew w miejscach, w których szczególnie brakuje roślinności.

– Niedawno udało się nam nawiązać współpracę z Providentem – firmą, która doskonale rozumie, jak ważna jest ekologia i społeczna odpowiedzialność biznesu. Wspólnie planujemy posadzić nowy las i stworzyć kolejną przestrzeń, która będzie pełnić funkcję zielonych płuc dla naszego kraju. 40 tysięcy drzew pojawi się jesienią tego roku na terenie Warmii – informuje Marek Kołkowski, CEO Dotlenieni.org. – Cieszymy się, że przedstawiciele biznesu angażują się w działania naszej organizacji. Tylko współpracując razem i wspierając się wzajemnie, jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na poprawę jakości środowiska naturalnego w Polsce – dodaje Marek Kołkowski

Ekologia wpisana w strategię

Współpraca Providenta z Dotlenieni.org to naturalna konsekwencja dotychczasowych działań prowadzonych przez firmę. Lider rynku pożyczkowego, jako firma odpowiedzialna społecznie, od lat wprowadza rozwiązania na rzecz środowiska naturalnego. Przykładem są liczne akcje wolontariatu pracowniczego w ramach programu Tak! Pomagam, a także tegoroczna akcja wewnętrzna „less waste”, czyli cykl 10 ekologicznych wyzwań połączonych z poradami i wskazówkami, dzięki którym pracownicy mogą wprowadzać zasady gospodarki cyrkularnej w codziennym życiu.

 – Współpraca ze start-upem Dotlenieni.org to dla nas ważny krok w działaniach pro-środowiskowych, wpisujący się w realizację celów zrównoważonego rozwoju, co jest niezwykle istotnym elementem naszej strategii – podkreśla Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w Provident Polska. – Cieszymy się, że możemy pozytywnie wpływać na stan środowiska naturalnego i jednocześnie na jakość życia społeczności lokalnych, zarówno poprzez wspólną akcję sadzenia drzew z Dotlenieni.org, jak i dzięki inicjatywom podejmowanym w ramach programu wolontariackiego Tak! Pomagam. W tym roku wolontariusze Providenta m.in. posprzątają tereny Lasu Łagiewnickiego oraz  Lasu Lindego w Warszawie – dodaje Agnieszka Krajnik.

Źródło: Provident Polska