Provident Polska z nowym raportem zrównoważonego rozwoju

Provident Polska co dwa lata przygotowuje raport zrównoważonego rozwoju. Właśnie opublikowano czwartą już odsłonę dokumentu, przedstawiającą działania podejmowane w latach 2018-2019. „Raport zrównoważonego rozwoju Provident Polska za lata 2018-2019. Mamy plan. Jesteśmy odpowiedzialni” przedstawia również inicjatywy Provident Polska realizowane w związku  z epidemią koronawirusa.

Provident Polska od lat przykłada wagę do raportowania zarówno wyników finansowych, jak i danych pozafinansowych.

– Pozycja lidera rynku, którą utrzymujemy od lat, zobowiązuje. W Providencie, rozumiemy szczególną odpowiedzialność jaka na nas ciąży. Dlatego, chcemy być liderem nie tylko pod względem udziału w rynku, ale także społecznego zaangażowania. Zrównoważony rozwój opieramy na wartościach i etyce, działając w sposób transparentny i przestrzegając nie tylko oficjalnych przepisów, ale także własnych, często bardziej surowych i rygorystycznych norm wewnętrznych. – podkreśla Agnieszka Kłos-Siddiqui, prezes Provident Polska.

Odpowiedzialność wobec interesariuszy

W ciągu ponad 20-letniej obecności Provident Polska na rynku z usług firmy skorzystały ponad 4 miliony klientów. Aż 61% z nich oceniło pracę doradców na 10 lub 9 w 10-stopniowej skali. Co czwarty klient poleciłby usługi Providenta rodzinie i znajomym. Zaufanie, jakim obdarzają Providenta pożyczkobiorcy, motywuje firmę do ciągłego unowocześnienia swoich usług oraz wyznaczania standardów etycznych w branży.

Jako lider rynku pożyczkowego Provident definiuje swoich interesariuszy w szeroki sposób – jest to każdy, kto istotnie wpływa na Providenta i każdy, na którego istotnie wpływa Provident. Potrzeby i oczekiwania tych grup są zróżnicowane. Firma wsłuchuje się w głos różnych środowisk i od lat chętnie inicjuje akcje na rzecz nie tylko klientów, ale także pracowników oraz mieszkańców społeczności lokalnych, w których działa.

– Od lat prowadzimy szeroko zakrojone inicjatywy mające na celu edukację finansową społeczeństwa, szczególnie w zakresie odpowiedzialnego pożyczania. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, uczymy jak rozsądnie gospodarować pieniędzmi, ale także działamy na rzecz podwyższenia standardów reklamy usług finansowych – podkreśla Patrycja Rogowska-Tomaszycka, członek zarządu Provident Polska. – Bardzo cieszy nas fakt, że nasze działania CSR mają pełne poparcie naszych pracowników. Co roku ogromna część zespołu w ramach programu wolontariackiego Tak!Pomagam oddaje swoją wiedzę, czas i serce po to, aby pomagać najbardziej potrzebującym oraz wspierać społeczności lokalne– dodaje Patrycja Rogowska-Tomaszycka.

Najnowszy raport zrównoważonego rozwoju Provident Polska powstawał w wyjątkowych okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa. Choć dokument obejmuje lata 2018-2019, sytuacja będąca prawdziwym sprawdzianem dla strategii CSR firm, miała wpływ na ostateczny wygląd raportu. W publikacji zawarto dobre praktyki Provident Polska, dotyczące wsparcia pracowników, klientów oraz lokalnych społeczności w trakcie epidemii.

– W Providencie nie pozostaliśmy bezczynni wobec epidemii. Po pierwszych doniesieniach i zachorowaniach w Polsce, priorytetami w naszych działaniach stały się bezpieczeństwo klientów oraz pracowników i doradców klienta – podkreśla Agnieszka Kłos-Siddiqui.– Pomimo faktu, że jak każda instytucja pożyczkowa odczuliśmy negatywny wpływ pandemii na nasz biznes, pozostaliśmy firmą zaangażowaną społecznie. Pomogliśmy finansowo szpitalom w pięciu polskich miastach, zorganizowaliśmy dla pracowników wirtualny bieg charytatywny, wspieraliśmy i promowaliśmy działania naszych wolontariuszy – dodaje Agnieszka Kłos-Siddiqui.

„Raport zrównoważonego rozwoju Provident Polska za lata 2018-2019. Mamy plan. Jesteśmy odpowiedzialni” został przygotowany zgodnie ze Standardami Global Reporting Initiative na poziomie zgodności Core.