Provident Polska mentorem w programie Zwolnieni z Teorii

fot. materiały prasowe

Projekt z zakresu społeczeństwa obywatelskiego „Work from Inspirations” z programu mentoringowego Provident Polska otrzymał nagrodę Złotego Wilka.

„Work from Inspirations” był jednym z 18 projektów przyjętych do programu mentoringowego Provident Polska w ramach współpracy firmy ze Zwolnionymi z Teorii. Provident Polska dołączył w tym roku do programu Zwolnieni z Teorii, w ramach którego objął mentoringiem zespoły zgłaszające projekty społeczne.

„Work from Inspirations” to projekt społeczny z zakresu społeczeństwa obywatelskiego dotyczący edukowania na temat nowoczesnych technologii i możliwości, jakie dają, a także promowania rozwiązań własnych. Większość ludzi nadal nie jest świadoma, jak wiele może pomóc stosowanie nowoczesnych technologii w rozwoju osobistym, przyśpieszeniu i ułatwieniu sobie pracy, a także w zarządzaniu własną firmą lub zespołem. Autorzy „Work from Inspirations” planują warsztaty z uczniami klas 2+ szkół średnich oraz ze studentami, spotkania z biznesmenami oraz pracę nad serwisami Sworker i Your Inspiration.

W lutym i marcu bieżącego roku ze wsparcia profesjonalistów Providenta skorzystali uczestnicy Zwolnionych z Teorii z Krakowa, Łodzi, Katowic, Warszawy, Olsztyna, Szczecina, Lubina, Siedlec i Łomży. Przedstawili projekty z bardzo różnych obszarów – edukacyjnego, kulturalnego, zdrowotnego, artystycznego, środowiskowego, obywatelskiego, kulinarnego, społecznego. Młodzi ludzie, którzy brali udział w spotkaniach mentoringowych z wolontaiuszami Providenta chcą, między innymi, prowadzić działania edukacyjne dotyczące różnych kultur świata, filozofii less-waste, czyli mniej śmieci, problemu nietolerancji, a także depresji wśród młodzieży.

Autorzy projektu “W górę serca” planują 5 razy w miesiącu odwiedzać najmłodszych pacjentów w szpitalu na oddziale kardiologicznym, aby bawić się z nimi, czytać im książki i rozmawiać. Kilka projektów dotyczy pomocy młodym ludziom w wyborze drogi zawodowej, na przykład poprzez organizowanie spotkań z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukcesy w biznesie.

– Nasi wolontariusze dzielili się z autorami wszystkich projektów wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi poprowadzenia kampanii i projektów społecznych. Spotkania były doskonałą okazją dla uczestników warsztatów, aby dowiedzieć się na co zwracać uwagę zarządzając projektami, jak skutecznie współpracować i komunikować się. Dużo czasu poświęcono aspektom dotyczącym przywództwa – mówi Małgorzata Domaszewicz, kierownik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Provident Polska. – Działania podejmowane przez uczestników Zwolnionych z Teorii wpisują się w filozofię naszej firmy, dlatego tym chętniej wolontariusze Providenta pomagali licealistom i studentom. Zawsze z dumą podkreślamy, że nasi pracownicy włączają się w działania na rzecz lokalnych społeczności i rozwijają program wolontariatu pracowniczego Tak! Pomagam, dzieląc się z otoczeniem tym, co najcenniejsze – wiedzą, czasem i doświadczeniem – dodaje.

Uczestnicy Zwolnionych z Teorii otrzymali międzynarodowe certyfikaty z takich dziedzin jak zarządzanie projektami, marketing czy kompetencje cyfrowe.