Promocja polskich marek – wyzwanie na czas kryzysu

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Przeciwdziałanie kryzysowi nie może ograniczać się do działań defensywnych. Odwrotnie, musimy wykorzystać szansę, jaką stanowi fakt, że zdaniem analityków Polska będzie w grupie krajów, które najmniej dotknie recesja i które mają największe szanse na szybkie odbicie. Teraz jest dobry czas na skuteczną promocję polskich marek! Rozmawialiśmy o tym ostatnio podczas internetowego posiedzenia Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP – informuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

We współczesnym świecie mamy do czynienia z dużą konkurencją między państwami. Każdy kraj chce zaistnieć, np. chwaląc się swoimi produktami. Dlatego w celach komercyjnych potrzebujemy dobrej strategii i dobrego oznakowania takich produktów (logo). Należy przy tym pamiętać, że logo to element końcowy całej strategii marki, która ma służyć budowaniu wizerunku kraju. Ono ma komunikować pewne treści, żeby odbiorcy szybciej się zorientowali, że chodzi – w naszym – przypadku o Polskę.

Trudno jest znaleźć coś, co się wszystkim spodoba, ponieważ hasło czy znak graficzny oceniamy często według własnego gustu i wiedzy, która może być przecież ograniczona. Ponadto podchodzimy do tego bardzo emocjonalnie. Ale trzeba też pamiętać, że zastosowanie takiego znaku jest bardzo szerokie, może być wykorzystywany np. podczas imprezy kulturalnej lub sportowej czy na zwykłym produkcie, który będziemy sprzedawać na drugim końcu świata. Oznacza to, że musi być on w miarę uniwersalny i pojemny, żeby można go było wykorzystywać w różnych dziedzinach i sytuacjach. Znalezienie złotego środka jest niezwykle trudne.

Próby spójnej strategii promocji były podejmowane wiele razy, ale niestety zbyt dużo instytucji chciało wziąć sprawy tylko w swoje ręce. Dyplomacja, gospodarka, rolnictwo, turystyka, kultura, sport – każde z nich działało i nadal działa dla siebie. Każdy ma własne logo i promuje się na swój sposób. Choć próbowano to jakoś skoordynować, to chyba to nasze „twórcze napięcie”, opisane przez Wally Olinsa, spowodowało, że akurat i w tej dziedzinie się nie udało.

To kwestie związane z polityką, zakresem odpowiedzialności, kontroli, a także pieniędzmi. Na szczęście jesteśmy coraz bardziej dojrzali i rozumiemy, że bezwzględnie potrzebna jest tu współpraca, bo „produkt kraju” jest budowany przecież przez nas wszystkich. Prawdziwą sztuką jest więc powiązać te wszystkie elementy i konsekwentnie je wykorzystywać w działaniu i w komunikacji.

Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP opracowuje rekomendacje dla programu promocji polskich produktów. Ten ambitny program opiera się na dwu założeniach: wzrostu świadomości konsumenckiej Polaków w zakresie jakości polskich produktów i usług oraz korzyści wynikających z ich nabywania a także budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez pozytywne skojarzenia z polskimi markami i naszą gospodarką.

Wierzę, że ten program szybko powstanie. Co więcej – że będzie sprawnie realizowany. Nie brakuje bowiem ludzi dobrej woli, specjalistów, think tanków, które mogą go wesprzeć. Mogę zadeklarować, że Fundacja „Teraz Polska” włączy się w tworzenie i realizację tego wielkiego, ważnego projektu ze wszystkich sił i możliwości. Po to jesteśmy!

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Źródło: https://natemat.pl/blogi/krzysztofprzybyl/308243,promocja-polskich-marek-wyzwanie-na-czas-kryzysu