Program Edukacji Morskiej w Gdańsku

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest przykładem kompleksowej realizacji projektu, który dzięki zidentyfikowaniu wspólnych celów strategii instytucji publicznych i społecznej odpowiedzialności biznesu, wnosi trwałą wartość do społeczności lokalnej. Program Edukacji Morskiej w Gdańsku jest realizowany od 2010 roku na zlecenie Prezydenta Miasta Gdańska przez Fundację Gdańską. Pomysłodawcą akcji jest Mateusz Kusznierewicz, Ambasador Miasta Gdańska ds. Morskich. 

 

W ramach Programu wszyscy uczniowie klas pierwszych gdańskich gimnazjów wypływają w kilkugodzinne rejsy po wodach Kanału Portowego i Zatoki Gdańskiej. Podczas rejsów uczą się pod­staw żeglowania, pogłębiają wiedzę z dziedziny historii, geografii i biologii oraz poznają swoje miasto od strony wody. Obecna forma i zasięg projektu nie byłyby możliwe bez wsparcia partnerów komercyjnych – Ferrero Polska, w ramach akcji Kinder Sport oraz Grupy LOTOS S.A.

Ogólnopolski konkurs jest istotnym elementem inicjatywy, poszerzającym zasięg zarówno edukacji morskiej, jak i komunikacji projektu CSR na teren całej Polski. Dzięki zintegrowaniu instytucji miejskich, organizacji pozarządowych, biznesu oraz władz samorządowych i centralnych, od pięciu lat Program przyczynia się do aktywizacji młodzieży na terenie Trójmiasta.

Do organizatorów wpłynęło ponad 400 prac będących fotograficzną interpretacją hasła „Energię czerpię z wody!”. Dzięki współpracy z partnerem merytorycznym – Ośrodkiem Informacji ONZ Unic Warsaw, za pośrednictwem strony www.programedukacjimorskiej.pl zaprezentowane zostały materiały edukacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące problematyki tegorocznych obchodów World Water Day.