Program Czysta Polska

fot. Pixabay.com

Zygmunt Solorz powołuje stowarzyszenie, którego celem będzie czysta ekologicznie Polska.

Stowarzyszenie jest obecnie w trakcie tworzenia. Będzie miało na celu z jednej strony uświadamianie Polaków w jakim środowisku żyją, a z drugiej inspirowanie do dyskusji i działania. Stworzy z jednej strony forum debaty o różnych inicjatywach proekologicznych, a z drugiej ich wsparcia.

– Czystego powietrza nie da się wyprodukować – mówi Solorz. – Musimy wszyscy razem zacząć o nie dbać. Polakom żyje się coraz lepiej, gospodarka ma się coraz lepiej, ludzie mają dostęp do wszelkich produktów czy usług. Ale lepszego powietrza nie da się kupić. Dlatego zapraszam wszystkich do zaangażowania się w Program Czysta Polska. Dla nas, naszych dzieci i wnuków. – dodaje.

Polska jest krajem, w którym jakość powietrza jest na jednym z najgorszych poziomów w Europie. Według danych Polskiego Alarmu Smogowego, główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest “niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.

Istotny wpływ na jakość powietrza mają również transport oraz przemysł. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z końca 2018 roku, aż 36 spośród 50 miast Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem znajduje się w Polsce.

– Zanieczyszczone powietrze to nie tylko niewidoczne pyłki, nieprzyjemny zapach, brak przejrzystości, ale przede wszystkim choroby. Spróbujmy więc zająć się przyczynami, a nie tylko reagujmy na skutki, kiedy jest już dość późno i udajemy się po pomoc do służby zdrowia. Możemy zacząć od siebie, od prostych, codziennych czynności, od czegoś na co możemy mieć wpływ. Gdy sami nie będziemy się truć, to rzadziej będziemy chodzić do lekarza. Chciałbym, żeby każdy z nas na co dzień coś zrobił. To wymaga niewielkiego wysiłku – dodaje Zygmunt Solorz.

Wizja Zygmunta Solorza to uczynienie Polski czystą – wspólna troska o Polskę poprzez dbanie o jej środowisko naturalne, powietrze, wodę czy otaczającą nas przyrodę. Jest to zadanie dla wszystkich Polaków, dla każdego z tych, którym zależy na Polsce. Każdy z Polaków może bowiem na co dzień wpływać na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, wody czy środowiska.

– Zapraszam do udziału w Programie Czysta Polska wszystkich Polaków, w tym organizacje ekologiczne, które już dziś skutecznie działają często na zasadzie non-profit, ekspertów, ludzi nauki, uczniów, studentów, przedstawicieli biznesu, wszystkich środowisk mających wpływ na rzeczywistość społeczno-gospodarczą kraju – każdego kto jest zainteresowany czystym powietrzem w Polsce – deklaruje Zygmunt Solorz.

Grupa Zygmunta Solorza zmiany zaczyna od siebie. – Już poprosiłem firmy, w których jestem zaangażowany, aby każda z nich przyjrzała się co moglibyśmy zrobić – mówi Solorz.