Prof. Piotr H. Skarżyński: W globalnej skali działania prośrodowiskowe to również edukowanie społeczeństw o profilaktyce zdrowotnej [WIDEO]

Pracownicy z Ukrainy nie do końca mogą rozwiązać problem kadr medycznych, placówki medyczne muszą prowadzić działania prośrodowiskowe, m.in. przestawiając się na tańszą energię z OZE, a firmy powinny dbać o pracowników we własnym interesie – to tylko jedne z tez prof. dr hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego z Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach, członka zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu prof. Piotr H. Skarżyński odpowiadał również na pytanie RaportCSR.pl, jakie są zagrożenia dla finansowania ochrony zdrowia. „To, czego powinniśmy się bać, to galopujących cen związanych z usługami zdrowotnymi, pod kątem cen energii, produktów, tego, co sprowadzamy, aby poziom ochrony zdrowia był największy”.

To jedynie niewielka część odpowiedzi, a że wszystkie przemyślenia prof. Piotra H. Skarżyńskiego są ciekawe, zachęcamy do obejrzenia wywiadu.