Prof. Henryk Skarżyński: Kongres „Zdrowie Polaków” to szansa

Fot. ISBzdrowie

Otwierając 1. Kongres „Zdrowie Polaków” w 2019 r., byliśmy skoncentrowani na akcentowaniu osiągnięć polskiej nauki i medycyny i ich wpływu na ówczesną ochronę zdrowia. Celem było pokazanie polskich i międzynarodowych dokonań w tym zakresie oraz dysproporcji pomiędzy oceną poziomu polskiej medycyny a prezentowanym niezadowoleniem Polaków z krajowej ochrony zdrowia. Zwracałem wtedy uwagę, że celem Kongresu było także przypomnienie, aby każ y z nas dbał o swoje zdrowie, przestrzegał ustalonych wytycznych i zaleceń oraz nie oczekiwał, że wszystko w medycynie jest możliwe i natychmiast osiągalne bez własnego zaangażowania, bo takiego systemu we współczesnym świecie nie ma. Podkreślałem, jak ważne jest kształtowanie postaw prozdrowotnych w każdym środowisku i każdej grupie wiekowej.

 

Otwierając 2. Kongres „Zdrowie Polaków” w 2020 r., byliśmy już po pewnych doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19. Zwracałem wtedy uwagę na to, i podtrzymuję to z całą mocą również dziś, że wielu zagrożeń udało się uniknąć m.in. dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników medycznych różnych szczebli. To oni, nie zawsze dobrze wyposażeni, dysponujący niepełną wiedzą o skali zagrożenia, stanęli na pierwszej linii do opanowania pandemii. Przypomniałem, że pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, lekarze i inni specjaliści działający w ochronie zdrowia byli nagradzani oklaskami. Mówiłem również, że pracę można było wstrzymać prawie wszędzie – poza placówkami ochrony zdrowia. W jeszcze większym wymiarze mogliśmy doświadczyć skutków pandemii w jej szczycie. Podczas Kongresu „Zdrowie Polaków” w 2020 r. oraz w raporcie końcowym z tego wydarzenia, opublikowanym w 2020 roku, podkreślałem, jak wiele zależy od organizacji, finansowania oraz fizycznej i psychicznej kondycji specjalistycznych kadr. W swoistym dekalogu wraz z licznym gronem członków Rady Programowej Kongresu przedstawiliśmy w specjalnym raporcie szereg istotnych uwag, spostrzeżeń, zaleceń dla siebie, naszych bliskich oraz decydentów różnych szczebli, którzy mają istotny wpływ na stan ochrony zdrowia w naszym kraju. Było i jest nam wiadomo, że przedłużające się zagrożenie, które ponownie może narastać, będzie nasilało różne napięcia społeczne. Nie ominą one pracowników medycznych, ale zwątpienie i załamanie w ich szeregach może przynieść nieprawdopodobne, nieprzewidywalne następstwa.

Otwierając 3. Kongres „Zdrowie Polaków” w 2021 r., musieliśmy – jako jego uczestnicy, organizatorzy, beneficjenci czy obserwatorzy – uświadomić sobie pewne uwarunkowania i odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Kongres „Zdrowie Polaków” nie zastąpi dialogu społecznego na szczeblu centralnym, regionalnym, w szpitalu lub rodzinie.

Czy w dalszym ciągu możemy tylko apelować o współdziałanie wszystkich, którzy mają wpływ, ponad „tak zwanymi” podziałami politycznymi? Czy mówiąc, że tych podziałów nie ma, nie zaklinamy rzeczywistości? Czy wydając na swoje zdrowie coraz więcej z własnych kieszeni, będziemy zdrowi czy tylko chwilowo uspokojeni? Czy solidarność międzypokoleniowa, środowiskowa, a nawet rodzinna to już tylko hasła bez pokrycia? Podczas Kongresu zdecydowaliśmy wspólnie, że naszym celem – aktywnych uczestników tego forum – jest systematyczna edukacja społeczeństwa dotycząca wielu aspektów naszego działania.

Celem jest pokazanie współczesnych możliwości medycyny i potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia. Taka jest misja naszych zawodów, świadomie je wybraliśmy, ale bez wsparcia i zrozumienia nie rozwiążemy sami wielu palących problemów. W dyskusji ciągle odnosimy się do niebezpiecznych zjawisk i często je bagatelizujemy. Jeżeli w większym niż dotychczas stopniu przyjdzie nam zmierzyć się z zagrożeniem życia – na pewne refleksje może być już za późno. Dlatego motto Kongresu 2021 brzmiało: „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał i największa inwestycja na przyszłość”. 3. Kongres „Zdrowie Polaków” stał się największym interdyscyplinarnym przedsięwzięciem 2021 roku, merytorycznie odnoszącym się do najważniejszych problemów ochrony zdrowia i osiągnięć polskiej medycyny. Mamy prawo liczyć, że podczas tamtego Kongresu zostało pokazane to, jak aktywnie odnosimy się do ważnych problemów społecznych, oraz to, jakie i w jaki sposób rozwiązujemy problemy dla dobra wspólnego i że nie są to tylko deklaracje.

Przystępując do organizacji 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” w 2022 r., kierowaliśmy się hasłem „Profilaktyka zdrowotna i innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia”. Celem tegorocznego Kongresu będzie pokazanie współczesnych możliwości medycyny oraz budowanie postaw prozdrowotnych poprzez wdrażanie różnorodnych programów profilaktycznych. Ważne miejsce w dyskusji zajmie także prezentowanie różnych strategii działania instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które miały, mają, a w szczególności będą miały wpływ na kondycję naszego społeczeństwa.

Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację Kongresu „Zdrowie Polaków” – inicjatorom i organizatorom, licznym zespołom ekspertów oraz koleżankom i kolegom ze Światowego Centrum Słuchu, że zechcieli nadal realizować swoją misję, że u progu drugiego ćwierćwiecza istnienia Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu obok działalności naukowej i medycznej ważne są dla nich również inne społeczne wartości. Cieszę się, że takich zespołów w Polsce jest więcej.

Życzę uczestnikom, organizatorom i obserwatorom 4. Kongresu „Zdrowie Polaków” w 2022 r. owocnych dyskusji, dobrych obrad i satysfakcji z udziału w tym wydarzeniu. Przed nami kolejne wyzwania wynikające nie tylko z sytuacji wewnętrznej – ciągłego jednak zagrożenia pandemią i kolejnymi mutacjami wirusa, ale i coraz trudniejszej sytuacji zewnętrznej. Jednakże 4. Kongres „Zdrowie Polaków” to również szansa, by pokazać na arenie polskiej osiągnięcia naukowe i medyczne, nowe rozwiązania organizacyjne, edukacyjne oraz dotychczasowych i nowych liderów, którzy są nam wszystkim potrzebni.

Źródło: https://agencja-informacyjna.com/prof-henryk-skarzynski-kongres-zdrowie-polakow-to-szansa/