Primark informuje o postępach w realizacji zobowiązania, by uczynić modę bardziej zrównoważoną i dostępną dla każdego

 • Primark publikuje swój drugi Raport z Postępów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Etyki, wykazując, w jaki sposób wdraża strategię i zwiększa skalę inicjatyw w całej firmie.
 • 55% sprzedanych w tym roku ubrań Primark zawierało materiały pochodzące z recyklingu lub z bardziej zrównoważonych źródeł, w porównaniu z 45% w ubiegłym roku.
 • Cele dekarbonizacyjne Primark, czyli zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości o połowę do 2030 roku zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi).
 • Dzięki wielokrotnie nagradzanemu, realizowanemu od dekady Programowi Zrównoważonej Bawełny Primark (PZBP) prawie 300 000 rolników zostało przeszkolonych w zakresie bardziej zrównoważonych metod uprawy. Cel na 2023 rok, jakim było przeszkolenie 275 000 rolników został osiągnięty i przekroczony.

23 listopada – Ze względu na to, że konsumenci nieustannie cenią jakość, Primark odpowiada na ich potrzeby oferując produkty w przystępnej cenie, jednocześnie realizując strategię zrównoważonego rozwoju Primark Cares. Dwa lata po jej wdrożeniu, firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu zaplanowanego do 2030 roku, którym jest oferowanie bardziej zrównoważonej mody dostępnej dla każdego. W tym roku ponad połowa (55%) wszystkich sprzedanych ubrań zawierała materiały pochodzące z recyklingu lub z bardziej zrównoważonych źródeł, w porównaniu z 45% w ubiegłym roku. Wpływ na to miało między innymi wprowadzenie nowej kolekcji cyrkularnej, z której sprzedano ponad 3 milionów produktów.

Drugi Raport z Postępów w zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Etyki przedstawia, w jaki sposób Primark zwiększył zakres swoich programów pilotażowych i projektów w ciągu zaledwie jednego roku. Wykorzystując wiedzę i wnioski płynące z ich realizacji , firma precyzyjnie określiła obszary, na których chce skoncentrować swoje działania.

Doskonałym przykładem jest bawełna, będąca najczęściej używanym włóknem wykorzystywanym w odzieży Primark. W tym roku 46% sprzedanej odzieży bawełnianej zawierało bawełnę organiczną, pochodzącą z recyklingu lub z Programu Zrównoważonej Bawełny Primark (PZBP), w porównaniu z 40% w ubiegłym roku. PZBP, który w tym roku świętuje dziesięciolecie działalności, jest obecnie największym tego rodzaju programem realizowanym przez jednego detalistę odzieżowego i pokazuje, w jaki sposób rozwijanie partnerstw może mieć realny wpływ na środowisko. Program jest prowadzony w Indiach, Bangladeszu i Pakistanie, a w tym roku uruchomiono pilotaż także w Turcji. Primark wdrożył również platformę TrusTrace do monitorowania zgodności, aby pomóc w gromadzeniu danych z całego łańcucha dostaw, od surowców po gotowy produkt. Informacje te pomogą firmie lepiej zrozumieć i zarządzać łańcuchem dostaw.

W tym roku cele dekarbonizacyjne Primark, czyli redukcja emisji dwutlenku węgla o połowę w całym łańcuchu wartości do 2030 roku zostały ocenione i zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi), stanowiąc znaczący krok w dążeniu marki do zrównoważonej przyszłości. W odpowiedzi na dominujący udział emisji dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw, Primark intensyfikuje swoje działania, skupiając się na wsparciu dostawców w przejściu na odnawialne źródła energii. W ciągu ostatniego roku firma znacząco rozbudowała swoje programy efektywności energetycznej, obejmujące 57 fabryk w Bangladeszu, Chinach i Kambodży. Primark powołał również regionalnych liderów ds. emisji dwutlenku węgla, aby wspierać dostawców i fabryki na szczeblu lokalnym. W ramach swojej działalności firma koncentruje się na zmniejszeniu zużycia energii w sklepach, zwiększając jednocześnie wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Obecnie 70% lokalizacji Primark jest zasilanych odnawialną lub niskoemisyjną energią elektryczną, a 141 sklepów przeszło na energooszczędne oświetlenie.

Lynne Walker, dyrektor Primark Cares, skomentowała publikację drugiego raportu:

“Primark Cares napędza całą firmę do zmian. W drugim roku naszych działań skupiliśmy się na dynamicznym rozwoju poprzez skalowanie i wdrażanie kluczowych zasad, programów i procesów, kierując nasze kroki w stronę realizacji celów na rok 2030 i kolejne lata. Równocześnie warto podkreślić, że czerpiemy cenne nauki z napotykanych wyzwań, co stanowi integralną część naszej drogi ku zrównoważonej przyszłości. Nieustannie współpracujemy z naszymi partnerami i dostawcami, by kreować pozytywną zmianę. Mamy świadomość, że wspólne działanie stanowi kluczowy element w osiąganiu naszych zobowiązań w ramach strategii Primark Cares. Ponadto kładziemy duży nacisk na rozwijanie kompetencji i szkolenie pracowników, którzy stanowią integralną część procesu wprowadzania zmian w naszej firmie”.

“Warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób inspirujemy i edukujemy naszych klientów, by towarzyszyli nam na drodze ku zmianom. Obejmuje to m.in. większą przejrzystość w zakresie tego, gdzie i w jaki sposób tworzone są nasze ubrania, ale też podejmowanych przez nas inicjatyw i tego, co to dla nich oznacza. Nie bez znaczenia jest także wskazywanie roli, którą odgrywa branża modowa, jak również konsumenci”.  

Kluczowe działania w ramach strategii Primark Cares:

Produkty
 • Opracowanie nowego standardu Produktu cyrkularnego (Circular Product Standard): Primark stworzył nowe wytyczne, które sukcesywnie wdraża w zakresie projektowania i wytwarzania produktów, by móc ponownie je wykorzystać lub poddać recyklingowi po zakończeniu ich użytkowania. W tym roku wprowadzono na rynek pierwszą kolekcję ubrań opracowanych na powyższych zasadach. Składała się ona z 35 elementów odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, bazując na podstawowych materiałach takich jak dżins i dżersej. Dzięki tej kolekcji sprzedano ponad trzy miliony sztuk odzieży w obiegu zamkniętym. Obecnie Primark skupia się na szkoleniu kolejnych pracowników i dostawców w zakresie projektowania zgodnego z polityką cyrkularną.
 • Primark rozszerzył program warsztatów nt. możliwości naprawy i renowacji odzieży, organizując 100 spotkań – w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji i Holandii, by zachęcać klientów do dłuższego wykorzystywania ubrań. Dzięki temu od 2021 roku 1600 klientów i współpracowników wzmocniło swoje umiejętności w zakresie naprawy odzieży.
 • Rozwijanie testów rozwiązania ramowego dla standardu prania w zakresie podwyższonej trwałości dla 39% odzieży dostępnej w Primark – 57% dżinsów osiągnęło najwyższy poziom zgodny z wytycznymi.
 • Współpraca z ekspertami ds. zmiany zachowań Hubbub i Uniwersytetem w Leeds w ramach największego badania, mającego na celu zrozumienie czynników wpływających na trwałość odzieży i roli, jaką cena odgrywa w kontekście trwałości. Badanie wykazało, że nie ma korelacji między trwałością odzieży a jej ceną. Eksperci podkreślili pilną potrzebę dostosowania branży do uznanego standardu trwałości, aby klienci mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów podczas zakupów.
Planeta
 • Od 2013 roku Primark przeszkolił 299 388 rolników w zakresie bardziej zrównoważonych metod uprawy w ramach Programu Zrównoważonej Bawełny Primark (PZBP). Firma przekroczyła swój cel, którym było przeprowadzenie szkolenia dla 275 000 rolników do końca 2023 roku. Nowe dane wskazują na redukcję stosowania pestycydów i nawozów chemicznych odpowiednio o 26% i 35% przez rolników zaangażowanych w PZBP, co doprowadziło do wzrostu plonów bawełny o 8%[1].
 • Primark stworzył ramy monitorowania bioróżnorodności, aby pomóc lepiej zrozumieć wskaźniki, które można zmierzyć, by obserwować długoterminową poprawę bioróżnorodności. Primark rozpoczął testowanie tej metodologii na wybranych farmach w ramach PZBP.
 • Primark szacuje, że od 2019 roku firma usunęła i/lub uniknęła wykorzystania ponad miliarda jednostek plastiku jednorazowego użytku (SUP) w ramach swojej działalności.
Pracownicy w łańcuchu dostaw
 • W ramach swojego zobowiązania, by zapewniać pracownikom w łańcuchu dostaw odpowiednie płace, Primark korzysta z zestawu narzędzi Fair Labor Association. Dzięki temu zbiera dane dotyczące wynagrodzeń w fabrykach w Bangladeszu, Kambodży, Indiach i Turcji. W ramach członkostwa w Action, Collaboration and Transformation (ACT), firma kontynuuje doskonalenie zasad dot. odpowiedzialnych zakupów. W ramach działań Primark przeprowadza szkolenia współpracowników w zakresie wdrażania tych zasad w codziennych kontaktach z dostawcami.
 • Primark pomógł pracownikom w swoim łańcuchu dostaw w Indiach lepiej zrozumieć ich prawa poprzez program My Life w ponad 7 fabrykach, reprezentujących ponad 4000 pracowników.
Pracownicy Primark
 • Program rozwoju umiejętności Sudokkho firmy Primark został uruchomiony w 17 fabrykach, angażując 29 224 pracownic. Chociaż działanie nie stanowi części strategii Primark Cares, marka skupiła się w tym roku na kilku kluczowych inicjatywach promujących dobre samopoczucie i integrację swoich pracowników.
 • Firma przekazała 150 000 funtów na rzecz ILGA World w celu promowania równości i równouprawnienia osób LGBTQI+ na całym świecie, zwiększając wsparcie finansowe do kwoty 475 000 funtów w ciągu ostatnich 4 lat.
 • Primark ogłosił nowe trzyletnie partnerstwo z WorkEqual, zobowiązując się do przekazania 300 000 euro na pomoc w dostarczaniu usług coachingowych, rozwoju kariery i stylizacji kobietom w całej Irlandii.

[1] W porównaniu z grupą monitorowanych rolników z Indii, Bangladeszu i Pakistanu nieobjętych PZBP, mierzonych w latach 2019-2022.

O Primark

Primark to międzynarodowy detalista odzieżowy zatrudniający ponad 70 000 pracowników w 16 krajach Europy i USA. Założony w Irlandii w 1969 r. pod marką Penneys, dąży do zapewnienia przystępnych cenowo wyborów dla każdego, od artykułów codziennego użytku po wyróżniającą się stylem odzież damską, męską i dziecięcą, jak również kosmetyki, artykuły wyposażenia domu i akcesoria. Skupiając się na tworzeniu wyjątkowych doświadczeń w sklepach, Primark kontynuuje ekspansję na nowych i istniejących rynkach, a do końca 2026 r. sieć chce posiadać 530 sklepów, włączając w to planowane w najbliższym czasie wejście na Węgry.

O Primark Cares:

Primark dąży do tego, aby bardziej zrównoważona moda była dostępna dla każdego. Ambicją firmy Primark jest zapewnienie większej trwałości odzieży, ochrona życia na Ziemi i poprawa życia ludzi tworzących produkty marki. W ramach tych działań, firma ogłosiła szereg zobowiązań, które zamierza zrealizować do 2030 r. Obejmują one wytwarzanie wszystkich ubrań marki z materiałów pochodzących z recyklingu lub pozyskiwanych w sposób bardziej zrównoważony, projektowanie odzieży w sposób umożliwiający jej późniejszy recykling, zmniejszenie śladu węglowego o połowę w całym łańcuchu wartości, rezygnację z wyrobów plastikowych jednorazowego użytku oraz dążenie do zapewnienia pracownikom łańcucha dostaw godziwej płacy. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://corporate.primark.com/pl-pl.