Pracownicy HSBC pomagają w poprawie jakości powietrza w Krakowie

22 października 2016 roku pracownicy HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o. o. wesprą projekt obsadzania ekranów akustycznych wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego w Krakowie roślinami pyłochłonnymi. Będzie to kontynuacja działań podjętych w kwietniu, kiedy to w ramach obchodów Dnia Ziemi wspólnie z mieszkańcami okolicznych osiedli, przedstawicielami Rady Dzielnicy i Zarządu Zieleni Miejskiej, zasadzili około tysiąca sadzonek pnączy różnych odmian.
W ramach październikowej akcji liczba zasadzonych roślin pyłochłonnych powiększy się o kolejny tysiąc sadzonek, zakup których w 70 proc. sfinansuje HSBC. Celem akcji jest poprawa jakości powietrza w Krakowie poprzez redukcję zanieczyszczeń pyłami i metalami ciężkimi, ograniczenie hałasu generowanego przez pojazdy przemieszczające się po wspomnianych ulicach oraz upiększenie otoczenia jednych z najbardziej ruchliwych arterii miasta.

„W HSBC przykładamy dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. Podejmujemy działania, u podstaw których stoi troska o środowisko naturalne i lokalne społeczności. Ograniczamy wpływ naszej działaności na środowisko np. poprzez zmniejszanie zużycia papieru czy korzystanie z energooszczędnych rozwiązań w naszych biurach. Finansujemy projekty proekologiczne realizowane przez organizacje z różnych stron świata i zachęcamy naszych pracowników do wolonariatu w ramach tych przedsięwzięć”, powiedział Gregory Apostolakis, dyrektor HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o. „Udział HSBC w akcji sadzenia roślin pyłochłonnych w Krakowie to wyraz naszej troski o jakość powietrza oraz dobre warunki życia dla społeczności miasta, w którym sami żyjemy i pracujemy. Satysfakcja z możliwości współdziałania z mieszkańcami i instutucjami miejskimi oraz uczestniczenia w projekcie, który  w realny sposób wpływa na komfort życia w tej aglomeracji spowodowały, że podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu zainicjowanej w kwietniu akcji”, dodał.

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najpoważniejszych wyzwań ekologicznych w stolicy Małopolski. Zasadzone wzdłuż ekranów akustycznych rośliny pyłochłonne (m.in. szybko wzrastające pnącza), stanowią naturalny filtr biologiczny – pochłaniają pyły i metale ciężkie, ograniczają poziom hałasu oraz  sprawiają, że otoczenie staje się bardziej przyjazne dla oka. Wszystko to przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców osiedli sąsiadujących z ruchliwymi trasami.