Pracownicy Banku BNP Paribas kolejny raz pomogą lokalnym społecznościom

Po raz dziewiąty pracownicy Banku BNP Paribas zaangażują się na rzecz swoich lokalnych społeczności. Wspólnie z miejscowymi organizacjami zrealizują zaproponowane przez siebie inicjatywy, które zwyciężyły w 9. edycji Konkursu na Projekty Wolontariackie. Tym razem Fundacja BNP Paribas przyznała granty w łącznej kwocie ponad 200 000 zł na 56 projektów.

Konkurs na Projekty Wolontariackie to element programu wolontariatu pracowniczego, którego motto brzmi „Możesz na mnie polegać”, działającego od 2011 roku. Fundacja BNP Paribas zachęca pracowników Banku BNP Paribas z całej Polski, aby łącząc swoją chęć pomagania i znajomość środowiska, w którym żyją na co dzień, zgłaszali inicjatywy odpowiadające na miejscowe problemy i podnoszące jakość życia lokalnych społeczności. Zwycięzcy otrzymują finansowanie do 4 000 zł na przeprowadzenie swoich pomysłów we współpracy z miejscowymi organizacjami społecznymi. Dodatkowo mogą liczyć na merytoryczne wsparcie Fundacji BNP Paribas. Projekty realizują również wolontariusze z BNP Paribas Securities Services.

–  Co roku jesteśmy pod wrażeniem wrażliwości i zaangażowania pracowników zgłaszających swoje propozycje do konkursu – mówi Maria Gawlikowska, Starsza specjalistka ds. projektów społecznych Fundacji BNP Paribas. To dzięki nim wybierane inicjatywy są zakorzenione lokalnie i opierają się na rozpoznaniu wyzwań danej społeczności. Jednocześnie budowanie koalicji i współpraca wielu podmiotów przy realizacji poszczególnych projektów przynoszą rzeczywistą zmianę społeczną, z korzyścią dla beneficjentów i całego otoczenia.

Inicjatywy zgłaszane przez pracowników dotyczą wielu obszarów i przyczyniają się do osiągania takich Celów Zrównoważonego Rozwoju jak 3. Dobre zdrowie i jakość życia, 10. Mniej nierówności, czy 13. Działania w dziedzinie klimatu. Przykładowo, w bieżącej edycji konkursu wolontariusze z Banku BNP Paribas razem z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku odnowią parkowe ławki, w Olsztynie powstanie ogród ekologiczno-sensoryczny dla dzieci z zespołem Downa, a w Radomyślu Wielkim odbędą się warsztaty dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu z wykorzystania druku termosublimacyjnego, który będą stosować w swojej późniejszej pracy. Zaproponowane zostały także inicjatywy na rzecz przyrody. W Poznaniu bankowi wolontariusze posadzą miododajne rośliny, a we Wrześni, wraz z mieszkańcami osiedli Wrzesińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przygotują budki lęgowe dla jerzyków.

W dotychczasowych 8 edycjach Konkursu na Projekty Wolontariackie pracownicy zrealizowali 194 projekty społeczne i przepracowali wolontariacko ponad 8 000 godzin, a Fundacja BNP Paribas przekazała na ten cel 1 000 000 zł.

Źródło: BNP Paribas