Pracodawca przyjazny WOT – finał II edycji konkursu

Poczta Polska, firma transportowa, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, firma usług wysokościowych, to pracodawcy przyjaźni WOT. Zakończyła się II edycja konkursu dla pracodawców żołnierzy OT.

Spośród 31 tysięcy żołnierzy OT, 60% deklaruje stałe zatrudnienie. To oni są na pierwszej linii współpracy oraz dbania o dobre relacje ze swoimi pracodawcami. Konkurs realizowany jest w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo oraz podmiot publiczny. Spośród wszystkich zgłoszeń jakie wpłynęły do konkursu, w I etapie zakwalifikowało się 40 pracodawców.

Następnie komisja w Dowództwie WOT, wyłoniła 4 laureatów. Kryteria przyjęte przez komisję to liczba zatrudnionych żołnierzy OT, przykłady przychylności, i inicjatyw podejmowanych przez pracodawców z wykorzystaniem żołnierzy.

Laureatami II edycji konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej zostali:

Mikro przedsiębiorstwa – do 10 zatrudnionych osób:

SKY ACCES TEAM S.C. – Sylwester Mazurek, Jacek Ochnio, Mariusz Olkowski.

Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 50 osób:

TRANSPORT I SPEDYCJA MAX-POL – Sławomir Krakowiak.

Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 50 osób

POCZTA POLSKA S.A.   

Podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO