Pracodawca na TAK – nowy raport z badania

Fundacja TAKpełnosprawni wydała właśnie drugą edycję raportu Pracodawca na TAK. Jego integralną częścią jest 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami według międzynarodowego standardu ILO Global Business and Disability Network. W Polsce ich praktyczne wdrożenie zostało opisane po raz pierwszy.

– W naszym badaniu ankietowym wzięło udział 810 osób, zarówno pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Ich odpowiedzi pozwoliły nam zidentyfikować kluczowe wyzwania, jakie stoją przed nami wszystkimi w kontekście budowania otwartego rynku pracy – mówi Agata Robińska, prezeska Fundacji TAKpełnosprawni i pomysłodawczyni koncepcji raportu.

Publikacja to zbiór nie tylko danych, ale także praktycznych porad oraz wypowiedzi. – Nie chcieliśmy stworzyć kolejnego przewodnika po statystykach i korzyściach wynikających z dofinansowań PFRON. Bardziej zależało nam na pokazaniu różnych perspektyw i sposobów na strategiczne zarządzanie niepełnosprawnością – dodaje Robińska.

Z badania Pracodawca na TAK wynika, że bardzo różni się postrzeganie rynku pracy przez pracodawców i osoby z niepełnosprawnościami. Ponad 60% pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39% osób z niepełnosprawnościami widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Jako 3 największe bariery utrudniające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami obie strony zgodnie wskazały: brak doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, obawę przed ich mniejszą efektywnością oraz ograniczoną wiedzę na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Aż 80% ankietowanych (zarówno pracowników, jak i pracodawców) uważa, że niektórzy ze strachu przed utratą pracy nie informują o swej niepełnosprawności. Te wyniki dobrze obrazują ogromną potrzebę dialogu pomiędzy obiema grupami.  Ci pracodawcy, którzy mają doświadczenie z osobami z niepełnosprawnościami, bardzo dobrze oceniają pracę i zaangażowanie tej grupy pracowników (82% z nich uważa, że osoby z niepełnosprawnościami są takimi samymi lub wręcz lepszymi pracownikami od pracowników w pełni sprawnych).

Jak skutecznie zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?

– Raport byłby niepełny, gdybyśmy pokazali wyłącznie dane. Liczby mówią nam o skali, obszarach do optymalizacji, rodzajach obaw, ale nie pokazują, jak poprawić tę sytuację. Naszą odpowiedzią na to jest 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami według międzynarodowego standardu ILO Global Business and Disability Network – tłumaczy Robińska. Fundacja TAKpełnosprawni jest jedynym reprezentantem tej instytucji w Polsce i jako pierwsza opisała jej metody z uwzględnieniem polskich realiów biznesowych.

Przedstawione zasady dotyczą między innymi sposobów rekrutacji osób z niepełnosprawnościami, polityk wewnętrznych, akcji edukacyjnych czy dostępności architektonicznej i cyfrowej. Każda zasada zawiera 3 kroki do zmiany, co ma pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji, od czego warto zacząć.

– O części z tych zasad w Polsce nie mówi się wcale lub bardzo mało. Przykładem jest temat utrzymania pracownika, który nabył niepełnosprawność z wiekiem lub uległ wypadkowi. Jak wesprzeć takie osoby, aby nie stracić lojalnego członka zespołu? Właśnie tego typu sytuacje opisujemy w raporcie – podkreśla prezeska Fundacji TAKpełnosprawni.

– Naszym wspólnym wyzwaniem jest edukacja społeczna. Każdy, kto teraz otworzy się na różnorodność, tak naprawdę inwestuje we własną przyszłość. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, dlatego włączenie do zespołów osób z niepełnosprawnościami to konieczność. Już dziś to ponad 15% światowej populacji i jest to największa oraz najszybciej rosnąca mniejszość na świecie – kończy Robińska.

Więcej: https://takpelnosprawni.pl/wp-content/uploads/2021/09/raport_Pracodawca_na_TAK_2021.pdf