Poznaliśmy kolejnych stypendystów ANWILU

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła wyniki zorganizowanego po raz drugi konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”, a także trzeciej edycji programu stypendialnego. Szesnastu pomysłodawców projektów edukacyjnych oraz czterdziestu uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Włocławka, a także gmin ościennych otrzyma wsparcie finansowe. Wręczenie umów grantowych oraz stypendialnych odbyło się  30 listopada 2017 r.

 

Fundacja korporacyjna firmy ANWIL uruchomiła program stypendialny – skierowany do uczniów drugich i trzecich klas gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka, legitymujących się doskonałymi wynikami w nauce, a przy tym zaangażowanych społecznie – w 2014 r. Od tego czasu przekazała na rozwój ich talentów edukacyjnych, sportowych i artystycznych już niemal 200 tys. zł. Miesięczna wysokość świadczenia przyznawanego na dany rok szkolny wynosi w przypadku gimnazjalistów 200 zł, natomiast ich starsi koledzy otrzymują 300 zł.


W tym roku – po raz pierwszy w historii – o stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka mogli ubiegać się także uczniowie z gmin ościennych. Było to możliwe, ponieważ organizacja w połowie tego roku rozszerzyła obszar swojego działania o sąsiadujące z miastem gminy.

Waldemar Gabruś, Członek Zarządu ANWIL S.A., podczas wręczenia umów stypendialnych, zwracając się do młodzieży, powiedział m.in.: – Fakt, że znaleźliście się w gronie stypendystów Fundacji ANWIL świadczy o tym, że mimo młodego wieku możecie pochwalić się już wieloma sukcesami. Należą do nich zarówno Wasze bardzo dobre wyniki w nauce, jak i szczególne osiągnięcia pozaszkolne. Na dodatek znajdujecie jeszcze czas, aby angażować się w działania społeczne. To godne pochwały, że poszerzając swoją wiedzę i zdobywając nowe umiejętności, nie zapominacie o odpowiedzialności i trosce o otoczenie, w którym funkcjonujecie. Bardzo Wam za to dziękuję.

W trakcie uroczystości, która odbyła się 30 listopada, ogłoszona została także lista zwycięzców edycji konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”, popularyzującego naukę przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży. W jego ramach o dofinansowanie inicjatyw umożliwiających pokazanie praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz informatyki w kreatywny sposób, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, działające we Włocławku i okolicach, a także szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W tym roku wśród szesnastu nagrodzonych znalazły się projekty, w ramach których uczniowie zbudują model inteligentnej instalacji elektrycznej, dowiedzą się jak wytwarzać przedmioty w technologii 3D, a także opracują i przeprowadzą warsztaty z historii kryptologii oraz wykonają komiks o polskich kryptologach XX wieku: Marianie Rejewskim, Jerzym Różyckim i Henryku Zygalskim.

Więcej informacji na temat programu stypendialnego, konkursu „Uczę się z ANWILEM” oraz innych działań realizowanych przez Fundację ANWIL dla Włocławka znajduje się na stronie www.anwildlawloclawka.pl.