Powstrzymać krzywdę dzieci w internecie

NASK wraz z Wirtualną Katedrą Etyki i Prawa rozpoczyna działania, których efektem ma być powołanie zespołu ekspertów działających na rzecz walki ze zjawiskiem seksualnego wykorzystywania dzieci. O rosnącej skali tego procederu alarmuje najnowszy Raport Dyżurnet.pl za rok 2020.

Aby móc skutecznie walczyć z tym zjawiskiem, które często jest eksponowane w internecie, niezbędna jest analiza aktualnych i przyszłych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych, dotyczących seksualnego wykorzystywania dzieci. Należy ocenić efektywność tych rozwiązań w zapewnieniu ochrony najmłodszym członkom polskiego społeczeństwa. Aby tego dokonać NASK oraz Wirtualna Katedra Etyki i Prawa chcą zaprosić do współpracy ekspertów – zarówno prawników, jak i kuratorów sądowych, naukowców, ale też przedstawicieli administracji państwowej i Policji – i stworzyć zespół ekspertów, dzięki któremu będzie można kompleksowo analizować obszary, które mają lub mogą mieć wpływ na zjawisko seksualnego wykorzystywania dzieci.

Aby zachęcić ekspertów do współpracy, ale też omówić najważniejsze zagadnienia, związane z problematyką seksualnego wykorzystywania dzieci, NASK i Wirtualna Katedra Etyki i Prawa rozpoczynają cykl webinariów. Pierwszy z nich odbędzie się 19 maja 2021 „Dzięki organizacji serii webinariów chcemy doprowadzić do wyłonienia grupy ekspertów, której zadaniem byłaby analiza poszczególnych obszarów dotyczących odpowiedzi na zjawisko seksualnego wykorzystywania dzieci i wypracowanie przyjaznych dzieciom stanowisk, które następnie stymulowałyby wdrażanie rozwiązań gwarantujących kompleksową ochronę praw dzieci, w tym ich należytą ochronę przed seksualnym wykorzystywaniem.” – mówi Maciej Groń, prawnik, ekspert NASK.

„Jeszcze w tym roku Komisja Europejska przedstawi projekty regulacji w ramach realizacji strategii unijnej dotyczącej bardziej efektywnej walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci, co także będzie wymagało analizy i przygotowania stanowiska ekspertów” – mówi Katarzyna Staciwa, ekspert NASK.

„Liczymy, że wspólny wysiłek ekspertów umożliwi inspirowanie, inicjowanie oraz wdrażanie rozwiązań, działających na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych, w tym bardziej efektywne usuwanie treści materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM)” – zapowiada Martyna Różycka, kierownik Zespołu Dyżurnet.pl w NASK.

Cytując najnowsze dane z Raportu Dyżurnet.pl na temat treści CSAM należy podkreślić, iż: „W porównaniu do roku 2019 liczba zidentyfikowanych incydentów CSAM w roku 2020 wzrosła o blisko 10% z 2 295 do 2 517. I to pomimo niższej o 12% liczby otrzymanych zgłoszeń z tej kategorii (8 021 w roku 2020 do 9 194 w roku 2019)”.

Więcej: http://formularze.nask.pl/frm/form/dodaj45,Webinary-WKEIP.html