Powstanie wyjątkowa w skali kraju Międzyuczelniana Akademia Klimatu

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski zawarły umowę dotyczącą utworzenia Międzyuczelnianej Akademii Klimatu (MAK). Inicjatywa ma istotne wsparcie sektora bankowego i biznesu: Fundacji Banku Ochrony Środowiska (Fundacji BOŚ), Biznes dla Klimatu i Edukacji Klimatycznej.

Unikatowe konsorcjum studiów podyplomowych, zainicjowane przez trzy uczelnie – techniczną, ekonomiczną i humanistyczną – będzie kompleksową ofertą skierowaną do profesjonalistów chcących zwiększyć wiedzę i praktyczne umiejętności wynikające z wyzwań związanych ze zmianami klimatu.

Studium zostało opracowane z myślą o pracownikach urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, przedstawicielach biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, w tym konsultingowych, prawniczych i finansowych.

Model kształcenia pozwoli słuchaczom studium m.in. nawiązać międzysektorowe kontakty czy wypracować wspólne rozumienie omawianych zagadnień. Bardzo istotnym elementem kształcenia będą prace dyplomowe o złożonym i interdyscyplinarnym charakterze, z istotnym aspektem praktycznym (podejście – project i problem – oriented learning). Wyjątkową możliwością stanie się realizacja prac dyplomowych w kilkuosobowych zespołach interdyscyplinarnych, np. finansista, inżynier i humanista.

MAK idealnym przykładem współpracy świata nauki i środowiska biznesu

Inicjatywy takie jak MAK to idealny przykład tego, jak we współpracy ze środowiskiem biznesowym należy tworzyć nowoczesną ofertę kształcenia ustawicznego dla specjalistów. W dobie zmian klimatycznych i wiążących się z nimi wyzwań, tak holistyczne oraz interdyscyplinarne podejście prezentowane przez MAK jest bardzo potrzebne, a udział w Studium z pewnością będzie stanowić realne wsparcie dla osób, które w swojej codziennej pracy zajmują się tą problematyką – powiedział Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska i przewodniczący Rady Uniwersytetu Wrocławskiego.Dlatego jestem dumny, że nasz Bank został zaproszony do współpracy i ma możliwość zaangażowania się w promocję i rozwój tego cennego, międzyuczelnianego projektu edukacyjnego.

Rektor AGH Jerzy Lis m.in. podkreślił, że MAK tworzą trzy bardzo dobre ośrodki naukowe: – Każda z uczelni wnosi merytorycznie wartość typową dla danej jednostki. Tym samym nasze studia będą tworzone przed doskonałych inżynierów, ekonomistów i humanistów.

Zgodnie z umową funkcję lidera konsorcjum będą obejmowały kolejno strony umowy, każda przez okres jednej edycji studiów. Na pierwszego lidera wyznaczono SGH, a następnie w kolejności AGH i Uniwersytet Wrocławski.

Wobec kryzysu klimatycznego kooperacja jest nieunikniona

Rektor SGH Piotr Wachowiak m.in. stwierdził, że kooperacja instytucji, firm z różnych sektorów czy uczelni wyższych w czasach, w których kryzys klimatyczny jest faktem, wydaje się wręcz nieunikniona. – Nasze trzy uczelnie podążają zatem wprost za tym, co głosi ONZ, a mianowicie, że edukacja klimatyczna jest kluczowym elementem globalnych działań w reakcji na zmianę klimatu – nasze największe wyzwanie cywilizacyjne – ocenił.

Z kolei Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego Przemysław Wiszewski przypomniał, że Uniwersytet jest częścią europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus. – Budując uniwersytet europejski, wzmacniamy naszą obecność międzynarodową, ale równie istotne jest, żeby w ramach współpracy z najlepszymi uczelniami w Polsce rozwiązywać i uczyć rozwiązywać globalne problemy tu i teraz, w Polsce. Bez wątpienia czołową polską szkołą wyższą techniczną jest AGH, z kolei SGH to najwyższa marka na rynku szkół ekonomicznych. Współpraca, którą rozwijamy poprzez MAK to pewność rozwoju najwyższej jakości oferty dydaktycznej i praktyki badawczej dla naszych trzech uczelni – zauważył.

Dobry klimat owocnej współpracy

Zajęcia w ramach MAK będą organizowane przez wszystkie uczelnie współtworzące Studium i będą prowadzone przez starannie dobranych wykładowców, w tym uznanych specjalistów, także przedstawicieli innych uczelni wyższych i biznesu.

Założyciel fundacji Biznes dla Klimatu Wojciech Falkowski podkreślił wagę wspólnej pracy naukowców oraz przedstawicieli sektora bankowego i biznesu nad ziszczeniem pomysłu utworzenia MAK. – Dziś mamy efekt ich ciężkiej pracy i wielką satysfakcję z podpisania umowy, deklarując jednocześnie dalsze wsparcie w rozwoju inicjatywy poprzez nasze fundacje: Banku Ochrony Środowiska, Edukacji Klimatycznej oraz Biznes dla Klimatu, a także udział w pracach Rady Konsultacyjnej – powiedział.

Umowę w sprawie konsorcjum studiów podyplomowych zawarto na czas nieokreślony.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Źródło: BOŚ