Powstaje monografia OZE. Przygotowują ją przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce

Spotkanie w Kąkolewnicy

Energetyka obywatelska, wyzwania dla rachunkowości środowiskowej, a przede wszystkim przyszłość energetyki odnawialnej. Naukowcy i eksperci Fundacji FAPA Polska Izba Bankowości, w tym także przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, kończą prace nad monografią naukową poświęconą odnawialnym źródłom energii. Publikacja jest efektem przedsięwzięcia naukowego pt. Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

W powstaniu monografii wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce; Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Wizyta w biogazowni rolniczej

Udział tak wielu uczelni, o różnych profilach, dowodzi interdyscyplinarności zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii. W publikacji naukowcy dzielą się swoimi rozważaniami nie tylko na tematy techniczne i środowiskowe, ale też prawa, ekonomii i finansów. W monografii znajdziemy też wyniki badań, które jednoznacznie wskazują na coraz większą role OZE dla gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Na stronach książki eksperci identyfikują procesy, takie jak rozwój pomp ciepła czy wykorzystanie roślin energetycznych. Znajdziemy też wiele innowacyjnych pomysłów i rozwiązań z których można korzystać już dziś.

Książka pokazuje wyzwania, szanse i problemy stojące przed OZE w niedalekiej przyszłości. Pokazuje to zarówno z perspektywy zwykłego prosumenta jak i ustawodawcy, zarówno krajowego jak i unijnego, który będzie musiał w najbliższym czasie podjąć niezwykle ważne decyzje, mające długofalowe skutki w zakresie rozwoju OZE – tłumaczy dr hab. nauk ekonomicznych Piotr Gołasa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiej w Warszawie.

Autorzy publikacji i recenzenci przekonują, że treści zawarte w monografii będą przedmiotem przyszłych publikacji tworzonych przez polskie ośrodki naukowe. – Materiały posiadające walory opracowań naukowych stanowią obiektywne źródło wiedzy dla decydentów na różnych poziomach struktury administracji rządowej oraz samorządowej i nierzadko stanowią tło dla przyszłych zmian legislacyjnych w poruszanych obszarach – przekonuje dr Gołasa i dodaje, że warto też podkreślić ich dydaktyczny charakter. – W oparciu o opracowania zawarte w monografii będą w przyszłości rozwijane prace licencjackie, magisterskie czy doktorskie. Żadna inna forma publikacji treści monografii nie będzie miała tak szerokiego zasięgu w promowaniu idei OZE.

Konferencje i spotkania. Jak powstawała monografia?

Wydanie monografii zostało poprzedzone przygotowaniem i organizacją wydarzeń, które służyły diagnozie problemów ekonomicznych i prawnych, związanych z produkcją i korzystaniem z odnawialnych źródeł energii, a także inwentaryzacją społecznych potrzeb.

Wszystkie wydarzenia odbyły się w ramach projektu „Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii”. Były to m.in. międzynarodowa konferencja zorganizowana przez FAPA i partnerów naukowych: Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów oraz Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii Finansów SGGW w Warszawie, wizyta studyjna dla rolników w działającej biogazowni rolniczej czy konkurs wiedzy w szkołach ponadpodstawowych.

Eksperci Fundacji FAPA wydali też bezpłatną publikację pt. „Podręcznik OZE. Ekonomia, technika, prawo, samorząd, społeczeństwo”. W podręczniku zostały omówione zagadnienia prawne, ekonomiczne i społeczne związane z OZE. Szeroko omówiono też rolę samorządu w procesie inwestycyjnym, w tym sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych.

OZE. Jak obudzić ciekawość?

Spotkanie w Zbuczynie

W ramach projektu zorganizowano też spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych samorządów na których przedstawiano idee i narzędzia, z których mogą korzystać lokalne społeczności inicjując tworzenie źródeł energii odnawialnej. Spotkania miały formę paneli dyskusyjnych i konferencji. Największa z nich, której celem było podsumowanie projektu, zgromadziła ponad 50 osób. Wzięli w niej udział naukowcy, przedsiębiorcy, rolnicy w oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Podczas konferencji omawiano efekty realizowanego projektu. Podjęto też szeroką dyskusję na temat ekonomicznej efektywności stosowania źródeł odnawialnych oraz finansowania OZE. Zwrócono też uwagę na polityczną debatę toczącą się wokół tej tematyki. Dyskutowano o roli samorządu i czynnikach rozwoju OZE w różnych perspektywach czasowych.

Prelegenci, którzy reprezentowali największe ośrodki naukowe w Polsce, wygłosili 13. referatów. Wśród mówców byli m.in. dr hab. Piotr Gradziuk, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN; dr hab. Robert Suwaj, prof. Politechniki Warszawskiej; dr hab. Natalia Wasilewska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr hab. Paweł Czechowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Piotr Gołasa i dr Wioletta Bieńkowska-Gołasa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Celem naszych działań było podkreślenie znaczenia „małych kroków”, które wykonać może każdy. OZE stanowi rozwiązanie dostępne dla wszystkich i potrzeba naprawdę niewiele, żeby korzystać z odnawialnych źródeł energii – mówi dr hab. Piotr Gołasa. – Podkreślaliśmy dostępność, wyjaśnialiśmy procesy i budziliśmy ciekawość.