Poszukiwani pomocnicy Świętego Mikołaja

Źródło: Fundacja Świętego Mikołaja

Jak co roku Fundacja Świętego Mikołaja rusza z wielką wolontariacką akcją i rozpoczyna nabór uczniów, którzy chcą  zaangażować się w nietypowy wolontariat „List od Świętego Mikołaja”.

Wszystkie działania i programy fundacji są możliwe dzięki pomocy wielu darczyńców i wolontariuszy, dlatego każdego roku w ramach podziękowań Fundacja Świętego Mikołaja wysyła do nich ręcznie napisane świąteczne listy. Jednak listów do napisania jest tak dużo, że poszukiwani są wolontariusze, którzy wesprą pracowników. Miejsce zamieszkania nie ma żadnego znaczenia, ponieważ wolontariat odbywa się wyłącznie zdalnie. Jedynym warunkiem jest umiejętność ładnego pisania i zgłoszenie się na wolontariat do 16 października. Akcja daje uczniom z całej Polski możliwość wsparcia działań fundacji, ale także otrzymania dodatkowych punktów za wolontariat na świadectwie.

Wsparcie wolontariuszy w pracy naszej fundacji jest nieocenioną wartością. To właśnie  dzięki nim wiele wydarzeń może być zrealizowanych na bardzo wysokim poziomie oraz na znacznie większą skalę. Dzięki wspaniałym wolontariuszom każdego roku przygotowujemy i wysyłamy ręcznie napisane podziękowania i życzenia do naszych darczyńców z całej Polski. Bez ich finansowego wsparcia nie moglibyśmy między innymi przyznawać stypendiów potrzebującym i uzdolnionym uczniom ani prowadzić innych działań na rzecz dzieci i młodzieży. Zapraszam do dołączenia do zespołu Świętego Mikołaja. Razem zmieniamy świat na lepszy i piękniejszy – mówi Jola Górska z Fundacji Świętego Mikołaja.

Wolontariat na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja ma różne formy i jest skierowany zarówno do uczniów w ramach lokalnej współpracy ze szkołami przy programie Stypendia św. Mikołaja, jak przy zdalnym pisaniu listów do darczyńców. Formularz zgłoszeniowy do wolontariatu dostępny jest na stronie fundacji www.mikolaj.org.pl. Formularz umożliwia zarówno zgłoszenia indywidualne, jak również grupowe na przykład całych klas.

Więcej informacji o zaproszeniu do współpracy w ramach wolontariatu „List od Świętego Mikołaja” na stronie:  https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/wolontariat2023/