Pomaganie – wspólna sprawa

W ostatnich latach daje się zaobserwować coraz większe zaangażowanie biznesu w działalność społeczną. Na szczęście nie jest  to rodzaj mody czy dobrego tonu, lecz głębsza potrzeba wynikająca z filozofii prowadzenia firmy.


Obserwujemy prawdziwy rozkwit tego typu aktywności. Wyjście poza sztywne ramy własnej działalności to odpowiedź przedsiębiorców na potrzeby osób słabszych, często z różnych względów wykluczonych. Świadczy to o rosnącej wrażliwości społecznej biznesu i jego coraz głębszym osadzeniu w konkretnej przestrzeni. Firmy stają się częścią społeczności, biorą odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich otoczeniu, a często same to otoczenie kształtują.

Naturalnymi sojusznikami w prowadzeniu działalności społecznej są organizacje pozarządowe, które mają najlepsze rozeznanie w rzeczywistych potrzebach i możliwościach dotarcia do potrzebujących. Znakomitym przykładem takiej współpracy jest  sieć sklepów Biedronka, wielokrotnie nagradzana za swoją aktywność społeczną m.in. wyróżnieniem w konkursie Liderzy Zrównoważonego Rozwoju, nominacją w Konkursie Kampania Społeczna Roku 2013 oraz Dobroczyńca Roku czy Tytułem Marki Najbardziej Przyjaznej Środowisku. Za nagrodami stoją konkretne działania podejmowane przez sieć. Wystarczy wspomnieć o najnowszej akcji prowadzonej wspólnie z Instytutem Żywności i Żywienia – „kcalculation – licz kalorie!”. To promocja zdrowych produktów, których wartość energetyczna nie przekracza 100 kcal, stanowiących doskonałą alternatywę dla mniej zdrowych przekąsek. Akcja, skierowana również do uczniów, wpisuje się w działania podjęte przez Ministerstwo Edukacji na rzecz wycofania ze szkół szkodliwego jedzenia.

Innym przykładem społecznego zaangażowania Biedronki jest trwająca już dziesięć lat współpraca z Caritas Polska, która udowadnia, że możliwa jest długofalowe partnerstwo na gruncie dobroczynności. Celem organizowanych wspólnie festynów jest uświadomienie dorosłym jak ważna jest troska o dzieci oraz podkreślenie wartości rodzinnych.

Działania prospołeczne sieci Biedronka nie ograniczają się tylko do wspierania instytucji czy fundacji dobroczynnych. Często są to inicjatywy podejmowane wspólnie z firmami prywatnymi. Tak jak w przypadku akcji „Postaw na czyste środowisko” zorganizowanej z Kompanią Piwowarską. Podczas trzech edycji udało się zebrać 30 ton szkła i ponad 1000 kg aluminium. Te działania wpisują się w proekologiczną i edukacyjną aktywność Biedronki, która jest liderem w tej dziedzinie wśród polskich firm. Cieszy świadomość, że sieć sklepów Biedronka daje dobry przykład innym. To właśnie działalność społeczna jest też niewątpliwie jednym z filarów, tak olbrzymiego, sukcesu tej marki. Faktem jest, że dobre praktyki w biznesie stają się coraz częściej praktykami powszechnie obowiązującymi co czyni ten świat odrobinę lepszym.