Pomagamy bałtyckiej przyrodzie

Trzy młode foki szare urodzone w tym roku w Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu zostały właśnie wypuszczone do Bałtyku na terenie Słowińskiego Parku Narodowego w rejonie miejscowości Czołpino. Restytucja tego gatunku jest częścią długofalowego programu realizowanego przez Grupę LOTOS – „Pomagamy bałtyckiej przyrodzie”.

Akcja wypuszczania fok odbywa się już po raz 13-sty. Urodzone w fokarium Stacji Morskiej zwierzęta dzięki m.in. wyposażeniu ich w satelitarne nadajniki dostarczają naukowych danych na temat tras wędrówek, tempa przemieszczania się, strategii żerowania czy odpowiedniego obszaru dla życia tego zagrożonego wyginięciem gatunku. Realizowany przez Stację Morską IOUG program badawczy przyczynia się także do poszerzania wiedzy na temat tych ssaków oraz powodów i skali ich śmiertelności w Bałtyku. Coroczne uwalnianie nowych fok do morza jest także działaniem kompensującym straty, jakie wynikają z antropogenicznych przyczyn zmniejszenia populacji foki szarej.

W tym roku wypuszczone zostały trzy osobniki, które na przełomie lutego i marca urodziły się w helskim fokarium. Neptun, Natka oraz Norda były przygotowywane do wypuszczenia do środowiska naturalnego około 3 miesięcy. Od momentu urodzenia młoda foka przebywa pod opieką matki, po upływie miesiąca przenoszona zostaje do basenów adaptacyjnych, gdzie systematycznie uczona jest polowania na ryby, aby w przyszłości przetrwać w naturalnych warunkach. Poród oraz codzienną aktywność tych ssaków mogliśmy oglądać online dzięki kamerze zainstalowanej wewnątrz kompleksu fokarium w ramach projektu realizowanego przez Grupę LOTOS – Kierunek Bałtyk.

– Grupa LOTOS od 2008 roku jest zaangażowana w ochronę bioróżnorodności Morza Bałtyckiego poprzez realizację programu „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie” – mówi Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS. – Działania ochronne oraz edukacyjne, realizowane wspólnie ze Stacją Morską w Helu oraz Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczą zagrożonych wyginięciem gatunków takich jak foka szara czy morświn, ale także całego bogactwa naturalnego naszego Morza Bałtyckiego.

Dzięki kamerom zainstalowanym w fokarium na oczach widzów wypuszczone foki rodziły się i dorastały. Korzyści z udostępnienia podglądu na żywo, jaki jest możliwy dzięki platformie Kierunek Bałtyk przeszły oczekiwania ich twórców. Strona jak i profil na Facebooku, na których LOTOS wspólnie z partnerami społecznymi udostępnia treści edukacyjne i informacyjne z życia bałtyckich zwierząt służą jako materiały edukacyjne w szkołach a także są oglądane przez całe rodziny.

Program „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”, który ewoluował do szerszego projektu komunikacyjnego pod nazwą Kierunek Bałtyk jest flagowym działaniem Spółki w obszarze ekologii i ochrony środowiska zgodnie z przyjętą Strategią społecznej odpowiedzialności firmy.

Relacja zdjęciowa z wypuszczania fok do Bałtyku znajduje się na naszym profilu społecznościowym: https://www.facebook.com/kierunekbaltyk. Wędrówki fok można śledzić na stronie www.wedrowkifok.wwf.pl