Polski mecenat oczami NGO

Przedstawiciele Fundacji Trzy Trąby i Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego mówili w Radiu dla Ciebie o mecenacie w Polsce.

Zbiórka społeczna na odbudowę zniszczonej w wyniku pożaru Katedry Notre Dam była przyczynkiem dyskusji w Radio dla Ciebie na temat mecenatu w Polsce. Gośćmi audycji prowadzonej przez Stanisława Wojterę byli Maciej Radziwiłł z Fundacji Trzy Trąby i Marcin Brzeziński z Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego.

Mecenat wciąż aktualny

Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę, że w Polsce mimo przekonań, co do odpowiedzialności rządu i samorządu za dziedzictwo kulturowe, nie brakuje społeczników angażujących się w działania na rzecz muzeów czy odnowy zabytków. Polski mecenat jest trendem wzrostowym, co widać na przykładzie konkretnych przedsiębiorców i projektów realizowanych  przez różne fundacje. „Coraz więcej ludzi, którzy mają trochę pieniędzy tworzy jakieś instytucje albo daje środki na takie cele z własnej kieszeni. Tych ludzi jest wciąż za mało, a część nie odczuwa jeszcze potrzeby wzięcia na siebie odpowiedzialności za takie projekty. Dzieje się tak, tym bardziej, że niektóre muzea czy instytucję nie potrafią do takich ludzi trafić i pokazać im, że mogę z tego czerpać satysfakcję czy też mieć promocję” – mówił Maciej Radziwiłł, prezes Fundacji Trzy Trąby.

Osoby prywatne, przedsiębiorcy, fundacje wspierają instytucje kultury darami rzeczowymi, dotacjami na działalność lub finansując konkretne wydarzenia. Przykładem tego są działania Fundacji Trzy Trąby i Fundacji Feliksa hr. Sobańskiego, które przekazały dla nowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku rzeźbę konną marszałka Polski. Obie fundacje znane są z działań na rzecz kultury polskiej i propagowania dziedzictwa zasłużonych dla polski rodów arystokratycznych i ziemiańskich. Fundacja im. Feliksa hr. Sobańskiego wspiera Gabinet Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz budowę kaplicy w Guzowie. W zeszłym roku sfinansowała cześć prac remontowych przy kaplicy grobowej Sobańskich w Czeczelniku na Ukrainie oraz ogólnopolską konferencję naukową: „Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność”.

Fundacja Trzy Trąby reaktywowała ponad 100-letnią manufakturę majoliki w Nieborowie oraz wspiera darowiznami mi.in. Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Narodowe w Krakowie. We współpracy z Muzeum w Nieborowie zorganizowała w 2018 r. wystawę ponad 140 cennych obiektów należących do rodziny Radziwiłłów oraz wystawiła operę Fausta wg Antoniego Radziwiłła. W tym roku Fundacja również we współpracy z Muzeum w Nieborowie przygotowuje wystawę związaną z ikoną Matki Boskiej Loretańskiej Sobieskich, znalezioną przez Jana III Sobieskiego, po Wiktorii Wiedeńskiej w 1683 r.

Więcej: https://www.rdc.pl/podcast/liberator-mecenat/