Polski kandydat na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika. Obiecujące wyniki badań w USA

Spółka NanoGroup S.A. otrzymała raport z kolejnych badań nad polskim kandydatem na lek onkologiczny. Badania realizowane przez amerykański ośrodek Certis Oncology Solutions Inc. wskazują, że POLEPI może mieć silniejsze działanie przeciwnowotwo-rowe w raku jajnika niż chlorowodorek epirubicyny. 

Najnowszy komunikat giełdowy Spółki NanoGroup S.A. z dnia 4 października 2022 r. zawiera informację o otrzymaniu od spółki zależnej NanoVelos S.A. informacji o wynikach badań prowadzonych przez Certis Oncology Solutions Inc., USA („CERTIS”) dotyczących kandydata na lek onkologiczny przeciwko rakowi jajnika (“POLEPI”) oraz wniosków z tych badań. Jak czytamy w komunikacie, przeprowadzone badania wykazały, że POLEPI może mieć silniejsze działanie przeciwnowotworowe w raku jajnika niż stosowany obecnie w jego leczeniu chlorowodorek epirubicyny.

– Badania CERTIS to kolejny krok na drodze, jaką musi przejść nasz kandydat na lek onkolo-giczny, zanim będziemy mogli podjąć działania zmierzające do wdrożenia technologii na rynek. Celem całego procesu jest weryfikacja możliwości stworzenia skuteczniejszego i bez-pieczniejszego leczenia onkologicznego, niż obecnie stosowane terapie. M.in. stąd badania porównawcze POLEPI do chlorowodorku epirubicyny stosowanego np. w leczeniu raka jajnika. Mamy już kolejne wskazanie na to, że POLEPI ma potencjał do bardziej efektywnego hamowania wzrostu nowotworów. Jak wynika z badania CERTIS, POLEPI lepiej i dłużej gro-madzi się w guzie niż chlorowodorek epirubicyny – tłumaczy prof. Tomasz Ciach, Członek Zarządu NanoGroup S.A. i ekspert z dziedziny nanotechnologii.

Badania CERTIS prowadzono m.in. w celu określenia biodystrybucji chlorowodorku epi-rubicyny i POLEPI w ortotopowym modelu CRT_OV_00367 ludzkiego raka jajnika (guz i jajnik) oraz w różnych organach i różnych punktach czasowych. Stwierdzono m.in., że POLEPI w większym stopniu akumuluje się w guzie oraz pozostaje w nim dłużej niż chlorowodorek epirubicyny, a także w większej ilości i na dłuższy czas gromadzi się w większości narządów (serce, nerki, wątroba oraz mózg).

To nie pierwsze pozytywne wyniki badań nad POLEPI w 2022 r. Podobne wnioski zawarte były także w badaniach innego amerykańskiego ośrodka Champions Oncology Inc., o czym NanoGroup komunikowała w marcu. W marcowym raporcie informowano o tym, że badanie wskazało na większe okno terapeutyczne POLEPI niż wolnego chlorowodorku epirubicyny.

– Dotychczasowe wyniki potwierdzają nasze własne obserwacje, że POLEPI, a szerzej patrząc – enkapsulacja w nanocząstkach polisacharydowych – ma duży potencjał przeciwnowotworowy. Co więcej, na podstawie badań wiemy również, że zastosowana przez nas technologia dostarczania czystych nanocząstek polisacharydowych nie wykazała toksyczności, co otwiera możliwość ich zastosowania również w innych wskazaniach medycznych niż rak jajnika. Np. przenikanie nanocząstek do mózgu daje nadzieję na leczenie nowotworów tego organu przy wykorzystaniu opracowanej przez nas technologii – podsumowuje Tomasz Ciach.