Polski akcent w projekcie EUCLID

EUCLID jest radiologicznym programem klinicznym realizowanym przez Komisję Europejską od sierpnia 2017 roku. Jego głównym celem jest zebranie wieloośrodkowych danych dotyczących poziomów stosowanego promieniowania rentgenowskiego z ośrodków diagnostycznych w Europie wykonujących procedury w zakresie tomografii komputerowej i radiologii klasycznej oraz radiologii naczyniowej i interwencyjnej.

Grupa LUX MED jest jedynym polskim podmiotem medycznym będącym partnerem Komisji Europejskiej w projekcie EUCLID i jednym z zaledwie dwudziestu zaangażowanych z terenu Europy.

Dane o dawkach promieniowania posłużą do stworzenia katalogu dawek referencyjnych zalecanych pracowniom diagnostycznym prowadzącym działalność na terenie Unii Europejskiej.

Udział Grupy LUX MED w tym prestiżowym projekcie to dla nas wielkie wyróżnienie. Nasz zespół wykonał już ogromną pracę i włożył wiele wysiłku we wdrożenie systemu zarzadzania i nadzoru nad dawkami w pracowniach TK i RTG – mówi dr n. med. Jarosław Minkowski, Dyrektor Zarządzający LUX MED Diagnostyka.

Minimalizacja dawki stosowanego promieniowania jest jednym z głównych wykładników jakości i bezpieczeństwa medycznego dla badań diagnostycznych. Grupa LUX MED współpracuje przy projekcie z Prof. Jerzym Waleckim, Konsultantem Krajowym ds. Radiologii oraz z Dyrektorem Dariuszem Kluszczyńskim z Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Łodzi.