Polska państwem z najgorszym stanem środowiska w całej Unii Europejskiej

Takie wnioski przedstawia raport Fundacji Schumana i Fundacji Adenauera „Europa przeciw katastrofie klimatycznej”, zawierający m.in. ranking najbardziej zielonych państw Wspólnoty.

Malta – najmniejsze państwo UE – to lider zestawienia, przede wszystkim dzięki wysiłkom przedsiębiorców i obywateli na rzecz ochrony środowiska. Przejawiają oni znacząco wyższą aktywność niż samo państwo. Właściciele firm wydają na inwestycje w technologie wspierające klimat ponad 12 razy więcej niż przeciętny przedsiębiorca z Unii Europejskiej.

Na drugim miejscu rankingu znalazła się Francja z wynikiem 57,4 pkt. Osiągnęła ona wysokie noty w takich kategoriach jak czystość klimatu, jakość ekosystemu oraz jakość życia wynikająca z warunków środowiskowych. Warto zaznaczyć, że Francja jako jedno z dziewięciu państw UE zaadaptowała krajową strategię klimatyczną. Nie oszczędza też na wydatkach na rzecz klimatu – w latach 2018-2022 wydała na fundusz przeciwdziałania katastrofie klimatycznej średnio niemal 104 euro rocznie na obywatela, w czym wyprzedziły ją jedynie Niemcy (159 euro).

Najgorzej w rankingu zielonych państw Unii Europejskiej wypadła Polska

Szczególnie źle przedstawiają się wysiłki państwa na rzecz klimatu – w tej kategorii Polska otrzymała zaledwie 20 pkt. (średnia wyniosła 38 pkt.). To najgorszy wynik w całej UE. Słabą notę otrzymały polityki publiczne, co niestety nie dziwi, biorąc pod uwagę, że nasz kraj nie przyjął krajowej strategii przeciwdziałania zmianom klimatycznym, niewiele wnosi do wspólnego globalnego funduszu utworzonego w tym celu (zaledwie 1,21 euro na mieszkańca rocznie).

Źródło: https://oesg.pl/polska-panstwem-z-najgorszym-stanem-srodowiska-w-calej-unii-europejskiej/