Polska Akcja Humanitarna powołała Ambasadora Biznesowego

??????????????????????????

Polska Akcja Humanitarna powołała Ambasadora Biznesowego. Została nim Agata Brucko-Stępkowska – założycielka i prezes Futuro Finance. Jej firma sfinansowała właśnie zakup maszyny wiertniczej do budowy studni w Sudanie Południowym, a ona sama zaprasza do PAH-workingu – korzysta z kontaktów biznesowych, aby zaangażować w pomoc inne firmy. To zupełnie nowy wymiar współpracy.

Polska Akcja Humanitarna pomaga w wielu miejscach na świecie. Jej głównym celem jest niesienie pomocy cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Reaguje na podstawowe problemy, dotyczące m.in. dostępu do wody, żywności, należytych warunków sanitarnych,  edukacji, oraz opieki zdrowotnej. Jako swojego Ambasadora Biznesowego powołała Agatę Brucko-Stępkowską, która nie tylko od dawna angażuje się w pomoc najbardziej potrzebującym, ale również wie dużo o pozyskiwaniu pieniędzy na ten cel.

– Nasza organizacja niesie pomoc ludziom, którzy jej najbardziej potrzebują, w miejscach dotkniętych katastrofami naturalnymi i konfliktami zbrojnymi. Jednak do tego konieczne jest wsparcie finansowe – mówi Janina Ochojska, założycielka i prezes zarządu Polskiej Akcji Humanitarnej. – Wierzę, że dzięki nowej formie współpracy z biznesem uda nam się pozyskać jeszcze więcej środków, aby odmienić życie wielu ludzi na całym świecie. Zwłaszcza tam, gdzie bywa ono niewyobrażalnie trudne.

PAH-working
Zadaniem Ambasadora Biznesowego PAH jest promowanie pomocy humanitarnej wśród przedsiębiorców oraz inicjowanie wydarzeń, które przyczynią się do zbierania środków na działania pomocowe.
Agata Brucko-Stępkowska nie ukrywa dumy z powierzonego jej zadania. – Czuję się ogromnie wyróżniona – mówi. – Bardzo utożsamiam się z tym projektem i misją Polskiej Akcji Humanitarnej. To najbardziej rozpoznawalna za granicą polska organizacja charytatywna. Widać tu wielki potencjał, dlatego wierzę, że moje zaangażowanie w środowiskach biznesowych, tzw. PAH-working, przyniesie wymierne efekty.

Ambasador Biznesowy – kim jest?
Agata Brucko-Stępkowska, choć ma dopiero 31 lat, w swoim życiu zawodowym odniosła już wiele sukcesów. Jest założycielką i prezesem przedsiębiorstwa specjalizującego się w doradztwie finansowym – Futuro Finance. W ciągu zaledwie siedmiu lat z czteroosobowej firmy stworzyła spółkę zatrudniającą 220 pracowników. Jest laureatką wielu nagród gospodarczych. Jej firma została wyróżniona tytułem Finansowej Marki Roku 2016 i 2017, a także znalazła się w pierwszej trójce liderów branży doradztwa finansowego w Polsce. Aby spełnić swoje marzenie o pomaganiu innym, Agata Brucko-Stępkowska założyła Fundację Czynów Szlachetnych. Koncentruje się ona na rozwoju młodych talentów i tworzeniu przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci oraz młodzieży. Wspiera również wszelkie działania, które pomagają ratować życie, rozwijają kulturę, sztukę oraz rozwiązują bieżące problemy, wynikające z katastrof i klęsk żywiołowych.

Pomoc mierzona litrami
Agata Brucko-Stępkowska aktywnie wspiera Polską Akcję Humanitarną. Jej firma sfinansowała właśnie zakup maszyny wiertniczej służącej do budowy studni w Sudanie Południowym. Dzięki niej PAH będzie sprawniej budować studnie dla potrzebujących dostępu do wody pitnej społeczności w tym kraju. Koszt sprzętu to około 41 tys. USD. Prezes Fundacji Czynów Szlachetnych ma nadzieję, że inwestycja stanie się impulsem do działania i przykładem dla innych przedstawicieli biznesu.

– To ważne, abyśmy zdali sobie sprawę, że ponosimy społeczną odpowiedzialność nie tylko za to, co dzieje się na naszym podwórku – mówi Agata Brucko-Stępkowska. – Biznes ma obowiązek edukować, aktywizować do działania, wspierać wartościowe inicjatywy, otwierać oczy, zauważać problem i wytykać go palcem. Mówi się, że altruizm to najsubtelniejsza forma egoizmu. Coś w tym jest. Żadne uczucie nie może się równać z tym, jaką radość odczuwa się pomagając innym – dodaje.

Wcześniej Fundacja Czynów Szlachetnych z Agatą Brucko-Stępkowską na czele udzieliła wsparcia Małemu Samurajowi – wrocławskiej organizacji, która propaguje aktywny tryb życia i wiedzę o innych kulturach, opierając się na japońskiej sztuce walki aikido. Nowy ambasador Biznesowy PAH angażuje się też w inne inicjatywy charytatywne. Niedawno wzięła udział w aukcji podczas koncertu zorganizowanego na rzecz podopiecznych Przylądka Nadziei. Wylicytowała wówczas skrzypce z autografem George’a Michaela, przeznaczający 190 tys. złotych na pomoc wrocławskiej fundacji.