Polscy artyści dla poszkodowanych w wojnie w Syrii

Fundacja Wolna Syria, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków zapraszają do udziału w aukcji dzieł sztuki z której dochód przeznaczony będzie na pomoc medyczną dla poszkodowanych w wojnie w Syrii. Obrazy będzie można wylicytować podczas aukcji, która odbędzie się w sobotę (10.01) o godzinie 15.00 w Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24.

 

Wojna w Syrii trwa prawie 4 lata. W walkach zginęło już ponad dwieście tysięcy osób, w większości dzieci i kobiety, a kolejne tysiące przebywają w więzieniach. Ponad 6 milionów uchodźców znajduje się z dala od rodzinnych domów i bliskich, kolejne 3 miliony koczuje w obozach dla uchodźców w sąsiednich krajach, często pod gołym niebem, a zniszczenia i spustoszenia miast trudno opisać. W takiej dramatycznej sytuacji każde działanie ma znaczenie. Nawet najmniejsza pomoc to ratunek.

– Aukcja organizowana w Muzeum Azji i Pacyfiku jest jednym z takich gestów. Jest dowodem na to, że pomoc może i powinna płynąć z każdego miejsca. Przypomina jak bardzo ważna jest reakcja społeczności międzynarodowej na cierpienia niewinnych obywateli Syrii – mówi Samer Masri, prezes zarządu Fundacji Wolna Syria.

W akcję zaangażowali się polscy artyści, którzy przeznaczyli swoje prace na licytację, pokazując tym samym, że nie są obojętni na krzywdę, jaka spotyka miliony obywateli Syrii – kraju liczącego ponad 6 tysięcy lat, którego historia, kultura i sztuka wniosły olbrzymi wkład do rozwoju cywilizacji wzbogacając wiedzę i wyobraźnię artystów na całym świecie. Wśród darczyńców znaleźli się m.in.: Alina dorada Krawczyk, Magda Dobrucka , Marek Dzienkiewicz, Magdalena Hajnosz, Majid Jammoul, Konrad Kucz, Mikołaj Malesza, Jacek Maślankiewicz, Teresa Pastuszka-Kowalska, Dariusz Kowalski, Bogusław Lustyk, Zbigniew Nowosadzki, Marek Ruff, Tadeusz L. Serafin, Barbara Pszczółkowska-Kasten, Rafał Strent, Stanisław Wieczorek, Anna Alicja Trochim, Anna Wątróbka-Wdowiarska, Wilhelm Sasnal.

Bardzo nas cieszy, że tak wielu wybitnych artystów wyraziło chęć wsparcia naszej inicjatywy i przekazało swoje dzieła na szczytny cel jakim jest pomoc poszkodowanym mieszkańcom Syrii – mówi Dariusz Kowalski, artysta rzeźbiarz, członek komitetu organizacyjnego współkurator wystawy.

Środki zebrane podczas aukcji przekazane zostaną na pomoc poszkodowanym w wojnie domowej w Syrii – na wsparcie oraz utworzenie nowych Oddziałów Intensywnej Opieki Medycznej, dzięki którym będzie możliwość ratowania poszkodowanych ludzi.

Artyści nie są w stanie wstrzymać tyranii ani zapobiec tragedii niewinnych ludzi, którzy giną pod gruzami własnych domów, ani zaprowadzić ładu, sprawiedliwości i równości w świecie. Artyści tworzą i pokazują jaki nasz świat może być piękny i radosny. Pięknem apelują do ludzkości o solidarność z pokrzywdzoną i cierpiącą ludnością syryjską – mówi Majid Jammoul, artysta rzeźbiarz, przewodniczący komitetu organizacyjnego i kurator wystawy-aukcji.

Prace można oglądać od środy (7.01) od godz. 18.00 w Muzeum Azji i Pacyfiku. Dodatkowo w piątek (09.01) o godz. 18.00 organizowana będzie debata pt. „Syria w ogniu – kryzys humanitarny a odpowiedź świata”.

Do licytacji prac zapraszamy w sobotę (10.01) o godz. 15.00, w Muzeum Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24, Warszawa.

Partnerem wydarzenia jest AM Art-Media Agencja PR.