Podpisanie umowy o współpracy naukowej z przedstawicielami Tanzańskiej służby zdrowia

W dniach 28-29.06.2015 r. gościliśmy w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologiii Patologii Słuchu przedstawicieli Tanzańskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego oraz największego publicznego szpitala w Tanzanii Muhimbili National Hospital w Dar es Salaam.

Podczas tej wizyty Prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor Instytutu, i prof. Edwin Liyombo, MD, MMED podpisali dwa porozumienia o współpracy naukowej. Jednym z ważniejszych zadań, jakie postawił sobie Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, jest popularyzacja idei wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Istotnym elementem tego zadania jest misja propagowania i organizacji pilotażowych programów badań zmysłów w krajach, w których dostęp do świadczeń medycznych jest niepełny. Wizyta prof. Edwina Liyombo, dyrektora szpitala Muhimbili National Hospital miała na celu nawiązanie współpracy naukowej, szczególnie w zakresie w zakresie wczesnej diagnostyki i profilaktyki w zakresie zaburzeń narządów zmysłów.
Podczas swojej wizyty prof. Liyombo wraz z delegacją nie tylko zwiedził Światowe Centrum Słuchu, ale przede wszystkim
zapoznał się z działalnością naukową, badawczą i kliniczną poszczególnych klinik i zespołów Instytutu, oraz miał okazję uczestniczyć jako obserwator w jubileuszowej 20. edycji chirurgicznych warsztatów szkoleniowych WAW–Window Approach
Workshop. Warsztaty w tej edycji zgromadziły uczestników z Austrii, Azerbejdżanu, Etiopii, Kamerunu, Senegalu, Tanzanii i Turcji.
Najważniejszym zagadnieniem uczonym i ćwiczonym podczas tych warsztatów jest wszczepienie elektrody implantu śli
makowego w sposób minimalnie inwazyjny, przez okienko okrągłe ślimaka, co umożliwia zachowanie resztek słuchowych i nienaruszonych struktur anatomicznych. Metoda ta została opracowana i rozwinięta przez Prof. Henryka Skarżyńskiego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.
Podpisanie porozumień rozpoczyna współpracę przede wszystkim naukową i kliniczną, a której pierwszym elementem będą przesiewowe badania słuchu u dzieci wykonane przez polskich specjalistów w najbliższym czasie podczas jednej z konferencj
i otorynolaryngologicznej w Tanzanii.