Początek budowy spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu

Ruszyła budowa współfinansowanej przez PKO Bank Polski największej w historii inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 22 maja została wbita pierwsza łopata pod wartą ponad 720 milionów złotych Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Na realizację instalacji Bank przyznał kredyt w wysokości 260 milionów złotych. Inwestycję jest realizowana przez spółkę SITA Zielona Energia, której 50-procentowym udziałowcem jest Fundusz Marguerite. Bank jest także jednym z sześciu głównych inwestorów Funduszu.

Początek_budowy_spalarni_odpadów_komunalnych_w_PoznaniuSpalarnia odpadów będzie przetwarzała odpady z terenu miasta, jak również dziewięciu sąsiednich gmin. Wydajność inwestycji to 210 tys. ton rocznie. Instalacja ma zostać oddana do użytku w 2016 roku. Dzięki niej będzie możliwe wstrzymanie składowania odpadów na lokalnych składowiskach, zgodnie z europejską dyrektywą i polską ustawą o odpadach.

PKO Bank Polski udzielił, w ramach konsorcjum banków, spółce SITA Zielona Energia kredytu konsorcjalnego w wysokości 260 milionów złotych. Całkowity koszt budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu szacowny jest na ponad 720 milionów złotych. Finansowanie uzupełnione jest przez dotacje unijne w wysokości 352 milionów złotych. Konsorcjum bankowe oprócz PKO Banku Polskiego tworzą Pekao SA i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Udziałowcami spółki SITA Zielona Energia, która zaprojektowała, zbuduje, a następnie będzie eksploatowała instalację termicznego przetwarzania odpadów komunalnych przez 25 lat, są SITA POLSKA oraz Fundusz Marguerite, specjalizujący się w projektach dotyczących energii, transportu i infrastruktury. PKO Bank Polski zaangażowany jest kapitałowo w Fundusz jako jeden z tzw. „core sponsorów”. Pod koniec ubiegłego roku Łukasz Dziekoński z PKO Banku Polskiego został wybrany na przewodniczącego zarządu funduszu Marguerite, uzyskując tym samym decydujący wpływ na jego politykę.

– Spalarnia odpadów komunalnych w Poznaniu to ważny projekt dla mieszkańców i władz miasta. Jest to także bezprecedensowa pod względem wielkości i znaczenia inwestycja. Projekt był wielokrotnie nagradzany przez Komisję Europejską i stawiany jako wzór w realizacji tego typu inwestycji dla innych państw członkowskich. Zarówno siła kapitałowa banku, jak i doświadczenie zespołu przygotowującego model finansowania w ramach project finance, pozwala nam z sukcesem uczestniczyć w tego typu projektach – podkreśla Łukasz Dziekoński, Dyrektor Biura ds. Funduszu Marguerite.

Projekt nowoczesnej spalarni został uznany za najlepszą w ubiegłym roku transakcję w sektorze gospodarki odpadami, realizowaną w Europie. Nagrodę Europejskiego Projektu Roku – „European Waste Deal of the Year”, za innowacyjną na polskim rynku strukturę finansowania, przyznało prestiżowe, specjalistyczne czasopismo Project Finance Magazine.

Oprócz spalarni, dotychczas z kapitałowym udziałem Funduszu Marguerite, Bank zrealizował w Polsce jeszcze dwa projekty: przedsięwzięcia dotyczące dwóch odrębnych, lądowych farm wiatrowych w Tychowie i Kukini. Fundusz Marguerite jest udziałowcem spółki Megawatt OMS – właściciela i operatora farm w Tychowie i Kukini.