Pociągi bez kolizji z ruchem samochodowym

Materiał został przygotowany dzięki wsparciu partnera - firmy Track Tec, czołowego europejskiego producenta materiałów do budowy nawierzchni kolejowej.

W warszawskich dzielnicach Rembertów i Wesoła, przez które przebiega linia kolejowa z Warszawy do Mińska Mazowieckiego, powstaną nowe bezkolizyjne skrzyżowania. Obiekty zapewnią większy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Tunele oraz wiadukt usprawnią komunikację dla mieszkańców i kierowców, którzy nie będą musieli oczekiwać na przejazd przed zamkniętymi rogatkami.

Sprawny ruch kolejowy i drogowy zapewnią trzy nowe bezkolizyjne skrzyżowania w Warszawie. PKP Polskie Linie Kolejowe SA wraz z miastem st. Warszawa podpisały umowy z wykonawcą na budowę wiaduktu drogowego nad torami na ul. Chełmżyńskiej oraz przybliżającą realizację tunelu drogowego na ul. Marsa.

PKP PLK wraz z miastem Warszawa podpisały umowę z wykonawcą – firmą Intop Warszawa Sp. z o.o. – na budowę wiaduktu drogowego nad torami w ciągu ul. Chełmżyńskiej. Wartość umowy to 68,5 mln zł netto. Wkład finansowy PLK SA wynosi 50 proc. wartości inwestycji. Ta część wkładu finansowego spółki PKP planowana jest do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FEnIKS.

– Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań to ważny element inwestycji, który usprawnia ruch pociągów, podnosi poziom bezpieczeństwa na kolei i w ruchu drogowym. Nowe obiekty umożliwiają lepszą komunikację w obrębie miast i przyczyniają się do ograniczenia korków. Aglomeracja warszawska to przykład miejsca, gdzie sukcesywnie ubywa przejazdów, a przybywa wiaduktów kolejowych i tuneli pod torami, dzięki czemu wraz ze wzrostem bezpieczeństwa wzrasta także komfort życia mieszkańców – mówi Piotr Malepszak, wiceminister Infrastruktury.

– Priorytetem PLK SA jest bezpieczeństwo. Poprzez budowę bezkolizyjnych skrzyżowań bezpieczniej jest zarówno w ruchu kolejowym jak i drogowym. Realizacja inwestycji w Rembertowie i Wesołej sprawi, że codziennie podróże pociągami, komunikacją miejską czy samochodem będą sprawniejsze. W zeszłym roku na linii do Mińska Mazowieckiego PLK SA udostępniły tunel drogowy w Sulejówku – mówi Piotr Wyborski, prezes PKP PLK.

Wiadukt drogowy w ciągu ul. Chełmżyńskiej usprawni komunikację w dzielnicy. Powstanie tam jezdnia z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Po obu stronach obiektu znajdzie się chodnik, a po jednej dodatkowo ścieżka rowerowa. Przy wiadukcie wybudowane będą pochylnie i schody oraz windy ułatwiające dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Wiadukt będzie częścią nowej drogi, która znajdzie się między skrzyżowaniem ulic Chełmżyńskiej i Stelmachów. Długość wiaduktu nad torami będzie wynosiła ok. 140 metrów. Nowy obiekt zastąpi funkcjonujący obecnie na ul. Chełmżyńskiej przejazd kolejowo-drogowy. Przewidziany czas realizacji inwestycji to 16-18 miesięcy.

Z kolei na ul. Marsa, w miejscu obecnego przejazdu kolejowo-drogowego, wybudowany zostanie tunel drogowy wraz z przejściem podziemnym dla pieszych. PKP PLK wraz z miastem Warszawa podpisały dzisiaj umowę realizacyjną ustalającą zasady współpracy i finansowania inwestycji. Postępowanie przetargowe wraz z realizacją będzie prowadzone przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w uzgodnieniu z PLK SA. Podział finansowania pomiędzy miastem a PLK SA wyniesie po 50 proc. wartości inwestycji.

PKP PLK dla inwestycji na ul. Marsa w Rembertowie opracowały wcześniej studium wykonalności oraz pozyskały decyzję środowiskową. Miasto st. Warszawa pozyskało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Kolejnym etapem będzie teraz ogłoszenie przez miasto st. Warszawa przetargu na znalezienie wykonawcy robót. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano w III kw. tego roku. Przewidziany czas realizacji inwestycji to 30 miesięcy.

W tunelu drogowym o długości 140 m przebiegać będzie jezdnia z dwoma pasami ruchu dla samochodów. Aby usprawnić ruch pieszy w czasie realizacji tunelu, zbudowane zostanie przejście podziemne z windami od strony wschodniej. Przebudowany zostanie pobliski układ drogowy, który zostanie dowiązany do planowanego tunelu.

Wcześniej, w marcu, PKP PLK wraz z miastem Warszawa podpisały podobną umowę realizacyjną ustalającą zasady współpracy i finansowania inwestycji w Wesołej. W najbliższych dniach miasto ogłosi przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. W dzielnicy powstanie tunel pod torami na ul. 1 Praskiego Pułku WP. Przewidziany czas realizacji inwestycji to 24 miesiące.

Inwestycje w Rembertowie i Wesołej realizowane są w ramach prowadzonego przez PLK SA projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap IIb – część wiaduktowa”. Wartość projektu budowy trzech bezkolizyjnych skrzyżowań w Warszawie to 380 mln zł.