Płatne praktyki letnie w Jeronimo Martins w całej Polsce

Jeszcze do 30 kwietnia br. studenci uczelni wyższych mogą aplikować do programu praktyk letnich oferowanych przez Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka. Jak co roku firma przygotowała dla kandydatów zróżnicowane oferty, które realizowane będą w ramach dwóch projektów – Summer Internship Programme oraz Praktyki Letnie. W tym roku szansę uzupełnienia wiedzy akademickiej o rzeczywiste doświadczenia biznesowe zyska ok. 80 studentów. Wszyscy oni będą otrzymywać wynagrodzenie.

 

Summer Internship Programme to oferta dedykowana studentom ostatnich lat studiów – od III do V roku. Dla uczestników programu przygotowano ponad 40 praktyk w Biurze Głównym w Warszawie, Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu oraz biurach regionalnych w Brzegu, Gdańsku, Krakowie i Sosnowcu. W procesie rekrutacji kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2. Mile widziana jest również aktywność w organizacjach studenckich lub wolontariacie oraz akademickie doświadczenie międzynarodowe.

Z kolei do udziału w Praktykach Letnich mogą zgłaszać się studenci już od pierwszego roku studiów, niezależnie od ich kierunku. Firma oferuje praktyki dla ok. 40 stażystów w regionalnych biurach firmy w całej Polsce. Wyłonieni w rekrutacji uczestnicy będą mieli okazję zdobywać doświadczenie w różnorodnych działach i sekcjach firmy, m.in. zakupów, personalnym oraz kontroli magazynu czy dostaw. W procesie rekrutacji nie są wymagane specjalistyczna wiedza i doświadczenie. Kluczowymi cechami poszukiwanymi u kandydatów są natomiast: nastawienie na rozwój, samodzielność, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie oraz zainteresowanie obszarem, w jakim chce się odbyć praktyki.

Wszystkie praktyki realizowane będą od czerwca do września. Studenci zatrudnieni zostaną w oparciu o umowę zlecenie, a za swoją pracę otrzymają atrakcyjne wynagrodzenie. W ramach praktyk mogą liczyć na pracę pod okiem doświadczonych specjalistów – opiekunów praktyk oraz na realizację samodzielnych projektów. Po ukończeniu programu uzyskają informację zwrotną oraz certyfikat potwierdzający odbycie praktyk w jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce.

Szczegóły dotyczące wakacyjnych programów dla studentów można znaleźć na stronie internetowej: www.karierawjm.pl.

Firma Jeronimo Martins Polska, zatrudniająca ponad 55 tysięcy osób, to obecnie największy prywatny pracodawca w Polsce, który od wielu lat realizuje programy talentowe dedykowane zarówno studentom, absolwentom, jak i osobom posiadającym pierwsze doświadczenia zawodowe. Oprócz Summer Internship Programme oferuje także: Management Trainee Program – program menedżerski, przeznaczony dla młodych osób po studiach, przygotowujący ich do objęcia stanowisk menedżerskich w strukturach Grupy Jeronimo Martins, czy program Expert Trainee Programme – Program Rozwoju Specjalistów, skierowany do osób posiadających wizję własnego rozwoju zawodowego i chcących zostać ekspertami w swojej dziedzinie zainteresowań.