PKO Bank Polski uhonorowany za działania edukacyjne

PKO Bank Polski został nagrodzony przez kapitułę konkursu „Ludzie i Instytucje Rynku Finansowego 2015” za edukację finansową najmłodszych oraz wprowadzenie SKO wśród dzieci i młodzieży. Podczas uroczystej gali drugiej edycji konkursu, nagrodę odebrał Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego.

 

PKO Bank Polski jest jednym z nielicznych w kraju, który prowadzi konsekwentną edukację finansową i oferuje dedykowane temu produkty – szczególnie dla najmłodszych, np. PKO Junior oraz Szkolne Kasy Oszczędności. Nowoczesną formę edukacji wspierają działania komunikacyjne, np. platforma blogowa SzkolneBlogi.pl, „Szkoła Oszczędzania” czyli grupa SKO na nk.pl czy kwartalnik „Brawo Bank” – w wersji papierowej i mobilnej oraz specjalna zakładka Bankodzieci na portalu edukacji finansowej Bankomania. Różnorodność zakrojonych na dużą skalę działań kampanii, z roku na rok przynosi coraz bardziej wymierne efekty.

Największym, najstarszym i najbardziej innowacyjnym programem edukacji finansowej dla dzieci w Polsce są Szkolne Kasy Oszczędności (SKO) PKO Banku Polskiego. Jego historia sięga już osiemdziesięciu lat. W 2012 roku SKO przeszło gruntowną rewitalizację. Obecnie jest najnowocześniejszym i najbezpieczniejszym projektem tego typu w Europie. Uczestniczą w nim uczniowie w wieku od 5 do13 lat z co trzeciej szkoły podstawowej w kraju. Dzięki SKO najmłodsi uczą się zasad oszczędzania, zarówno w teorii, jak i w praktyce. PKO Bank Polski daje szkołom narzędzia do realizacji programu edukacyjnego. Udostępnił bezpieczny i przyjazny dzieciom serwis internetowy, dzięki któremu najmłodsi uczą się dobrych nawyków finansowych, głównie związanych z oszczędzaniem, ale także podstaw korzystania z produktów bankowych, np. konta internetowego. Ponadto przygotowuje materiały merytoryczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli, a szkołom udostępnia platformę internetową SzkolneBlogi.pl, za pomocą której mogą dzielić się swoimi sukcesami, wymieniać doświadczeniami oraz sposobami na oszczędzanie (i to nie tylko pieniędzy, ale np. energii) a tym samym kreować postawy przedsiębiorcze wśród dzieci. SKO regularnie wzbogacane jest o nowe elementy i materiały dydaktyczne przeznaczone dla wszystkich beneficjentów programu (np. dotyczące nauki ekologii oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Unikalnym rozwiązaniem pozwalającym najmłodszym – poniżej 13 roku życia, poznawać świat finansów jest oferta PKO Junior, której główny element stanowią: PKO Konto Dziecka, dedykowany dzieciom serwis junior.pkobp.pl czy pakiet materiałów edukacyjnych dla dzieci a także ich rodziców.

Działania Banku związane z szeroko pojętą edukacją najmłodszych są regularnie wyróżniane. W tym roku kapituła konkursu „Nauczyciel Roku” jednomyślnie uznała SKO za „Inicjatywę Edukacyjną Roku”. W ubiegłym – redakcja „Super Expressu” przyznała Bankowi „Złoty Laur Super Biznesu 2014” – między innymi za udaną rewitalizację Szkolnych Kas Oszczędności. Wcześniej Stowarzyszenie Prasy Firmowej, organizator konkursu Szpalty Roku, nagrodziło „Brązową Szpaltą” serwis bankowości elektronicznej SKO w kategorii „Medium Elektroniczne” za estetykę, wartość edukacyjną oraz spójność komunikacji. W 2014 w tym konkursie nagrodzono portal Bankomania, a w 2015 – w kategorii „Digital” wyróżniło cykl edukacyjno-konkursowych filmów wideo z udziałem dzieci ze szkół uczestniczących w SKO. Ponadto poradnikowo-edukacyjny portal Bankomania został wyróżniony w konkursie biuletynów firmowych Agape.

Konkurs „Ludzie i Instytucje Rynku Finansowego 2015”został zainicjowany przez CFA Society Poland – stowarzyszenie skupiające profesjonalistów zarządzania finansami oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”. Jego celem jest nagrodzenie wiodących osobowości i instytucji rynku finansowego w danym roku oraz promowanie najwyższych standardów etycznych oraz edukacyjnych, opracowanych przez CFA Institute. Wyboru laureatów dokonała Kapituła Plebiscytu. W jej skład wchodzą niezależni i aktywni zawodowo eksperci z obszaru finansów, m.in.: Krzysztof Jajuga, prezes CFA Society Poland, Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, Waldemar Markiewicz, prezes Zarządu Izby Domów Maklerskich, Grzegorz Zawada, wiceprezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, Andrzej Stec, redaktor naczelny Gazety Giełdy „Parkiet”, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.