PKN ORLEN: koncern multienergetyczny zwiększy bezpieczeństwo w regionie i przyspieszy zieloną transformację

Nowy koncern multienergetyczny utworzony przez PKN ORLEN, Grupę LOTOS a docelowo PGNiG wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowej oraz przyspieszy rozwój ekologicznych źródeł energii.

„Od dzisiaj razem z Grupą LOTOS jesteśmy jedną firmą! Połączony koncern to optymalizacja kosztów zakupu i logistyki ropy oraz większa stabilności w czasie rynkowych wahań. Rozpoczynamy pracę by pozytywne efekty połączenia były widoczne dla naszych klientów jak najszybciej” – napisał 1 sierpnia br. na portalu społecznościowym Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Tego samego dnia odbyła się konferencja prasowa poświęconą działaniom PKN ORLEN związanym z budową koncernu multienergetycznego złożonego z aktywów PKN ORLEN, Grupy Energa, Grupy LOTOS, a docelowo także PGNiG.

Połączona firma będzie coraz większym kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki – mówił prezes Daniel Obajtek. – Pomysł połączenia tych dwóch firm był od 30 lat. Ale brakło determinacji, siły woli, siły charakteru, zabrakło wizji – stwierdził. Jak podkreślił, ogromną rolę w 4-letnim trudnym procesie łączenia obu firm odegrali ich pracownicy, niekiedy nawet z 30-letnim doświadczeniem.

Wespół w zespół ku przyszłości

Jak stwierdził prezes Obajtek, koncern będzie zabiegał, aby zidentyfikowane synergie przełożyć jak najszybciej na konkretne korzyści dla firm, ich akcjonariuszy i klientów. Od czterech lat mocno inwestuje i dalej będzie wzmacniać obszary, które będą przynosić zyski w przyszłości. To wokół najbardziej wartościowych segmentów zorganizuje działalność nowego, silnego biznesowo koncernu wykorzystując kompetencje i zasoby PKN ORLEN, Grupy LOTOS, a w niedalekiej przyszłości również PGNiG. W efekcie znacząco zwiększy odporność nowego koncernu w trudnym i wyjątkowo zmiennym otoczeniu. A to umożliwi zapewnienie Polsce i Polakom stabilnych i niezawodnych źródeł energii – zarówno w transporcie, jak i w przemyśle.

Koncern, po połączeniu z Grupą LOTOS, a docelowo także z PGNiG, wzmocni pozycję lidera transformacji systemu energetycznego, opierając inwestycje na nisko- i zeroemisyjnych źródłach wytwarzania energii. Będzie realizować inwestycje m.in. w zieloną energetykę, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, a także w paliwa alternatywne, małą energetykę jądrową i biomateriały. Nowa Grupa ORLEN istotnie przyczyni się do zmniejszenia uzależnienia polskiej gospodarki od paliw kopalnych.

Współpraca z Saudi Aramco będzie wzmacniać

Rozwojowi koncernu będzie sprzyjać współpraca z Saudi Aramco, którą krytykowało „kilku polityków”. – Rafineria jest w 70 proc. własnością koncernu polskiego, mamy nad nią pełen nadzór i pełną kontrolę – mówił prezes PKN ORLEN. – Na całym świecie budując tego typu koncerny szuka się partnerów. Taki partner daj nam gwarancję dalszego rozwoju. Takie inwestycje w innych częściach świata pochłonęły parę miliardów dolarów. Jeśli mówimy o stacjach, nie trzeba posiadać dużo wiedzy, żeby nazywać je strategicznymi, mamy w Polsce 8 tys. stacji, mówimy o 400. Oczywiście, sprzedajemy 400, ale kupujemy 200 stacji od firmy MOL – wyliczał. A odpowiadając na zarzuty, że w MOL jest rosyjski kapitał, stwierdził: – Nie znaleźliśmy w firmie MOL rosyjskiego kapitału, ale znaleźliśmy 20 proc. polskiego. I dodał, że takie inwestycje w innych częściach świata pochłonęły parę miliardów dolarów.

Chciałbym przypomnieć, że w ciągu mojej prezesury przybyło nam 200 stacji, 200 kupujemy od MOL, dodatkowe 100 kupujemy od innych partnerów i planujemy budowę 130 kolejnych. Więc w tym czasie zyskujemy 630 nowych stacji – mówił. – Tu nie ma miejsca na politykierstwo, tylko na logikę i działanie, które wymagają konsekwencji.

Nowa Grupa ORLEN pełna zielonej energii

Prezes PKN ORLEN ujawnił, że fuzja koncernu z PGNiG nastąpi na przełomie września i października, a na przełomie roku firma ogłosi nową strategię. – W nowym koncernie będziemy stawiać na transformację energetyczną, to nie ulega wątpliwości – podkreślił.

Współpraca z Saudi Aramco będzie oznaczać ogromne inwestycje – Tu w Gdańsku będziemy analizować kompleks petrochemiczny – zapewnił.

Robert Śleszyński, Dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych PKN ORLEN podkreślił m.in. rolę transformacji energetycznej. – OZE, czyli transformacja energetyczna, paliwa alternatywne, biopaliwa, energia elektryczna, wodór, samochody elektryczne. To jest dokładnie to, co będziemy realizować w swojej strategii – podkreślił. Przedstawił dane na przykładzie koncernu BP, z których wynika, że konkurencyjny koncern planuje budowę 50 gigawatów mocy wytwórczych opartych na OZE.

Farma na Bałtyku którą buduje PKN ORLEN, to około 1 gigawat, 11 koncesji które teraz będą przyznawane (…) to jest około 10-11 gigawat. Proszę popatrzeć, z jaką skalą konkurencji się mierzymy – mówił. Stwierdził, że bez wspólnych, skoordynowanych inwestycji w nowoczesne technologie, w paliwa alternatywne, OZE koncern nie będzie się mógł rozwijać długoterminowo. – Nie ma odejścia od transformacji energetycznej – podkreślił również dyrektor Robert Śleszyński.

Całą konferencję można obejrzeć TUTAJ

21 lipca br. Akcjonariusze PKN ORLEN zdecydowaną większością 98,3 proc. głosów wyrazili zgodę na połączenie z Grupą LOTOS. Dzień wcześniej korzystną decyzję w tej sprawie podjęło prawie 99 proc. Jak informuje koncern, połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS oraz docelowo PGNiG oznacza budowę jednego silnego koncernu multienergetycznego z przychodami na poziomie ponad 250 mld zł rocznie, który będzie z powodzeniem prowadził działalność biznesową na konkurencyjnym rynku i obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie, gwarantując im bezpieczeństwo dostaw paliw i energii.

Korzyści dla pracowników Grupy LOTOS

Fuzja oznacza także korzyści dla pracowników Grupy LOTOS, którzy zyskają nowe możliwości rozwoju zawodowego w silnym koncernie o międzynarodowej pozycji. Ponadto w ramach porozumienia podpisanego w lipcu br. pomiędzy PKN ORLEN, Grupą LOTOS i Związkami Zawodowymi obu firm pracownikom Grupy LOTOS zapewniono m.in. 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy.

Źródło: PKN ORLEN