Pióro odpowiedzialności – zgłoś artykuły

Po raz 12. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyłoni najlepsze artykuły na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Rozpoczął się nabór tekstów w konkursie „Pióro odpowiedzialności”. Zgłoszenia trwają do końca lutego.

Wystartował nabór artykułów w konkursie dla dziennikarzy i ekspertów CSR – Pióro odpowiedzialności. Teksty opublikowane w 2021 roku na temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju można rejestrować do 28 lutego poprzez stronę https://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/. Ogłoszenie laureatów nastąpi 25 maja br. podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny).

W konkursie obowiązują następujące kategorie:

• artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz),
• artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert),
• artykuł tematyczny „zmiany klimatu” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz).

– Dzięki zaangażowaniu dziennikarzy_ek i ekspertów_ek, podnoszących w swoich publikacjach kwestie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, tematy te są obecne w debacie publicznej i zyskują na znaczeniu. Ostatnie lata to czas, kiedy trafiły do mediów głównego nurtu. W konkursie „Pióro odpowiedzialności” chcemy wyłonić najlepiej opracowane teksty m.in. pod względem zawartości merytorycznej, rzetelności czy innowacyjności w przygotowaniu materiału. Zachęcam serdecznie do zgłaszania publikacji, które Państwa zdaniem zasługują na to wyróżnienie. W ten sposób przyczyniamy się do popularyzacji i wzmocnienia idei zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG czy mówiąc najprościej – odpowiedzialnego biznesu, jakiego potrzebuje dziś świat – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

Zakwalifikowane artykuły zostaną ocenione przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, naukowców oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:
• zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
• walory merytoryczne,
• kompletność i rzetelność informacji,
• styl,
• kreatywność,
• innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „zmiany klimatu” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem. Autorzy nagrodzonych tekstów otrzymają statuetki lub dyplomy.