Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska

 

 Redukcja zużycia energii elektrycznej na poziomie 40 proc. rocznie w Browarze Kasztelan, dotarcie do 3,5 mln osób z komunikacją nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, blisko 1500 godzin przepracowanych społecznie – to tylko niektóre dane i efekty działań podjętych przez Carlsberg Polska w 2016 r. Ich podsumowanie prezentuje pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju.

 

Carlsberg Polska działa zgodnie z globalną strategią zrównoważonego rozwoju firmy, która nawiązuje do  filozofii J.C. Jacobsena, założyciela Browaru Carlsberg. Jego życiowa dewiza „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”, jest aktualna od 170 lat. Firma realizując tę filozofię, dostosowuje strategię zrównoważonego rozwoju do aktualnych potrzeb i wyzwań, stawiając sobie ambitne cele. Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska prezentuje działania i osiągnięcia w obszarze redukcji zużycia energii i wody, emisji CO2, bezpieczeństwa i higieny pracy, edukacji konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz działalności społecznej.

W Carlsberg Polska realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju opierając swoje działania na mocnych fundamentach: dbałości o pracowników, konsumentów, społeczności lokalne i środowisko – powiedział Tomasz Bławat, Prezes Zarządu Carlsberg Polska. – Wierzę, że jedynie zrównoważony rozwój firmy może przynosić długofalowe korzyści wszystkim stronom. Cieszę się, że Carlsberg Polska ma na tym polu sporo doświadczeń i sukcesów, którymi możemy podzielić się w naszym pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.

Obniżenie wpływu na środowisko

Ograniczenie emisji CO2, zużycia energii oraz wody traktowane są w Grupie Carlsberg priorytetowo. Carlsberg Polska inwestuje w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Dzięki modernizacjom przeprowadzonym na przykład w Browarze Kasztelan w ciągu ostatnich 5 lat zmniejszono roczne zużycie energii elektrycznej o 40 proc, zaś energii cieplnej o 20 proc. To plasuje Kasztelana na pozycji lidera w tym obszarze w Grupie Carlsberg. Z kolei w brzeskim Browarze Okocim zainwestowano ponad 10 mln złotych w modernizację oczyszczalni ścieków, co pozwoli spełniać najnowsze normy środowiskowe.

Kultura „Zero wypadków”

Firma przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa. Pracownicy firmy regularnie biorą udział w akcjach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa w różnych obszarach pracy. W 2016 r. Browar Kasztelan w Sierpcu i Browar Bosman w Szczecinie uzyskały certyfikat OHSAS 18001 w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Dzięki podejmowanym działaniom zdecydowanie zmniejszono liczbę wypadków ze zwolnieniem lekarskim. W Browarze Kasztelan z 7 w roku 2015 do 1 w roku 2016 r. Zaś w Browarze Bosman z 5 w 2015 r. do 2 w 2016 r.

Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu

Bardzo ważnym elementem działań edukacyjnych prowadzonych przez Grupę Carlsberg jest podnoszenie świadomości na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.  W Polsce Carlsberg podejmuje samodzielne inicjatywy w tym zakresie, jak i współpracuje na tym polu z innymi producentami piwa w ramach Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”. Współpraca zaowocowała m.in. stworzeniem specjalnej platformy na www.odpowiedzialnysprzedawca.pl, gdzie ze szkoleń bezpłatnie skorzystało już ponad 10 tys. sprzedawców. W sumie, dzięki podejmowanym aktywnościom, Carlsberg wspólnie ze Związkiem „Browary Polskie” dotarł z komunikacją nt. odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do ok. 3,5 mln osób.

Cele zrównoważonego rozwoju wg globalnych standardów

Warto podkreślić, że priorytetowe dla Carlsberga obszary są zbieżne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), przyjętymi podczas Szczytu ONZ w Nowym Jorku w 2015 roku. Wskazują one kierunek transformacji ekonomicznej na świecie i dotyczą m.in. zlikwidowania ubóstwa, stworzenia podstaw praworządności oraz ochrony przyrody. Kluczowe priorytety Carlsberga są zbieżne z celami ONZ 3, 6, 7 i 8.

Więcej:  Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska