Pierwszy raport CSR w sektorze pozabankowym

Provident Polska zaprezentował raport społecznej odpowiedzialności biznesu za lata 2012-2013. Jest to pierwszy raport w historii firmy i jednocześnie pierwszy taki dokument na rynku pożyczkowym w Polsce.

Rosnąca świadomość społeczna, ekologiczna oraz ekonomiczna społeczeństwa coraz mocniej wpływa na biznes. Obecnie nie tylko dane finansowe świadczą o kondycji firmy i jej potencjale. Organizacje coraz częściej swoją uwagę kierują na ludzi oraz relacje z klientem, doceniają wpływ działań pozafinansowych na społeczeństwo oraz stawiają na promocję odpowiedzialnych standardów. Reagując na zmieniający się rynek finansowy oraz oczekiwania otoczenia, Provident Polska przygotował pierwszy raport społeczny na rynku pożyczkowym, w którym podsumowane zostały działania firmy w latach 2012-2013.

Od powstania firmy w Polsce naszym priorytetem było prowadzenie jej w sposób odpowiedzialny. Dla nas sukces biznesowy to zaangażowani pracownicy, zadowoleni klienci, zrównoważone partnerstwo w biznesie i odpowiedzialna współpraca z  dostawcami. To także społeczności lokalne, które znamy i na których potrzeby odpowiadamy. Nie zapominamy też o naszej odpowiedzialności za środowisko naturalne – mówi Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Dyrektor Corporate Affairs Provident Polska. Jesteśmy przekonani, że tylko prowadzenie działalności opartej na dialogu społecznym gwarantuje długoterminowy rozwój firmy. Raport CSR jest kolejnym krokiem do realizacji tego celu – dodaje.

Według najwyższych standardów

W celu przygotowania raportu odbyło się kilkadziesiąt konsultacji oraz spotkań z interesariuszami, żeby poznać ich oczekiwania odnośnie publikacji. Raport powstał w oparciu o analizę mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń dotychczasowej aktywności związanej z CSR. Przeanalizowane zostały również działania konkurencji z branży finansowej w Polsce oraz na świecie – stwierdza Łukasz Smolarek, Kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Provident Polska.

Dodatkowo raport został poddany weryfikacji zewnętrznej przez niezależną firmę audytorską PwC w zakresie weryfikacji wskaźników GRI 4.0. To jeden z pierwszych w Polsce raportów zgodnych z tym międzynarodowym standardem CSR – dodaje Łukasz Smolarek

Transparentność i odpowiedzialność w pożyczaniu

Ważnym elementem, który został uwzględniony podczas pracy nad raportem, były priorytety globalnej strategii Grupy International Personal Finance plc., do której należy Provident Polska – zrównoważony rozwój, etyka, wspieranie rodzin, odpowiedzialne pożyczanie, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw oraz ograniczanie emisji CO2. Stworzona została także mapa atrybutów lidera CSR w Polsce. Na tej podstawie zostały wyłonione główne aspekty aktywności CSR. Provident stawia na transparentność i uczciwość, dlatego w marcu 2013 r. firma IPF zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. W tym samym roku udało się również wejść na nowe rynki – litewski i bułgarski.

Podstawą naszej działalności jest odpowiedzialne i etyczne udzielanie pożyczek oraz dbanie o bezpieczeństwo finansowe naszych klientów. To podstawa do budowania z nimi długotrwałych relacji, opartych na zaufaniu i zrozumieniu potrzeb. Ale to nie wystarczy, by być prawdziwie odpowiedzialną firmą. Chcemy również, by nasi pracownicy czuli, że tworzymy dla nich przyjazne miejsce pracy, w którym chcą i mogą się rozwijać – przyznaje Patrycja Rogowska.

Aby poszukiwać jeszcze lepszych rozwiązań i konfrontować pomysły z innymi, myślącymi podobnie firmami, Provident Polska jako jeden z pierwszych włączył się w prace „Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu” oraz nieprzerwanie od 11 lat jest aktywnym członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wierzymy, że działając razem możemy zrobić więcej. Provident to firma nowoczesna i efektywna, osiągająca coraz lepsze wyniki finansowe. Wszystko to jest możliwe, ponieważ w swoich działaniach kierujemy się naszymi wartościami: szacunkiem, odpowiedzialnością i przejrzystością – podkreśla Łukasz Smolarek.

Wolontariat wciąga firmy

W Provident Polska pracownicy to aktywni wolontariusze – w jednym z najwyżej ocenianych firmowych programów wolontariackich „Tak! Pomagam” zrealizowanych zostało w sumie 330 projektów, które firma wsparła ponad milionem złotych. Natomiast w ramach uruchomionej w 2013 r. inicjatywy „Wokół nas”, adresowanej do mieszkańców małych miejscowości, dofinansowanie uzyskało 290 projektów o łącznej kwocie 770 tys. zł.

Jako organizacja pragniemy przyciągać ludzi z pasją. Dlatego zachęcamy nasz zespół do stałego angażowania się w życie firmy i poszerzania horyzontów. Z jednej strony czynimy to poprzez nasze programy wolontariackie, z drugiej za pomocą programów wspierających prywatne zainteresowania naszych pracowników. Nasz zespół to blisko 11 tys. osób. Chcemy by swoją energią i chęcią działania „zarazili” innych – podsumowuje Patrycja Rogowska.

Opracowując pierwszy w historii spółki raport społeczny, spółka współpracowała z firmą doradczą SGS Polska.

Raport został zgłoszony do konkursu pod patronatem m.in. Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki na najlepszy Raport Społeczny. Więcej informacji na temat konkursu, w tym formularz do głosowania online można znaleźć na stronie http://raportyspoleczne.pl/

Pobierz raport: http://raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/raports/db334f59edf876a5ba195d0aab0c6e84.pdf