Pierwszy krok dla stu tysięcy

Już ponad 100 tysięcy osób po pięćdziesiątym roku życia zrobiło pierwszy krok w Internecie dzięki pomocy Latarników Polski Cyfrowej w ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans.

109 tysięcy przeszkolonych osób, 2700 Latarników Polski Cyfrowej, ponad 30 tysięcy godzin zajęć, ponad 300 tysięcy stałych widzów programu «Latarnicy.pl» – to tylko niektóre rezultaty projektu – mówi Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Według raportu «Diagnoza Społeczna 2013» na 13 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia wciąż ponad 9 milionów nie korzysta z sieci. To pokazuje jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Jednak ten niespotykany na skalę europejską wolontariacki ruch społeczny, jakim stali się Latarnicy PCRS, to wielki potencjał, który daje realną podstawę do aktywizacji cyfrowej osób z pokolenia 50+.

Ponad 100 tysięcy przeszkolonych osób po pięćdziesiątym roku życia to efekt pracy Latarników Polski Cyfrowej, którzy od roku pomagają w walce z wykluczeniem cyfrowym.

Uczestnicy zajęć Latarników poznają podstawowe funkcjonalności Internetu, jak wyszukiwanie informacji, komunikacja czy rozrywka. Nierzadko Internet zmienia całkowicie ich życie dzięki poznawaniu nowych osób przez sieć lub też nabywaniu nowych umiejętności.

Ogromnie cieszę się, że już 100 tysięcy osób wzięło udział w latarniczych zajęciach. Kibicuję projektowi Polska Cyfrowa Równych Szans od samego początku, bo to doskonały przykład połączenia wysiłków publicznych: działań Stowarzyszenia, Ministerstwa, środków unijnych z ogromną pracą, inicjatywą tysięcy ludzi działających lokalnie – mówi Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Polityki Regionalnej Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że to pierwszy polski projekt, który stanie się impulsem dla powstania ruchu o zasięgu ogólnoeuropejskim. To nasz polski brylant w Brukseli. Sto tysięcy to 1% z rzeszy wykluczonych cyfrowo Polaków po pięćdziesiątce, tak więc sporo jest jeszcze do zrobienia. Mam więc nadzieję, że projekt będzie kontynuowany i że już niedługo dziadek siedzący przy komputerze obok wnuka nie będzie miał żadnych kompleksów.

Projekt Polska Cyfrowa Równych Szansto wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia „Miastaw Internecie” i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, realizowane przy wsparciu środkami unijnymi– największy tego typu projekt w skali Unii Europejskiej.

Zajęcia z osobami z pokolenia 50+, wprowadzające w świat Internetu I technologii cyfrowych w całej Polsce prowadzi od niemal roku ponad 2700 Latarników Polski Cyfrowej – lokalnych animatorów, przeszkolonych wolontariuszy.

Ambasadorami i sympatykami projektu są między innymi: prof. Michał Kleiber, Lech Wałęsa, Włodzimierz Cimoszewicz, europosłanka Róża Thun, Anna Dymna, aktor Andrzej Grabowski, Artur Barciś, Janina Paradowska.

Więcej informacji na temat projektu: www.latarnicy.pl lub na stronie www.facebook.com/polskacyfrowa.