Choczewo – tu może powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa

Źródło: PEJ sp. z o.o.

Nadmorska gmina Choczewo została wybrana jako preferowane miejsce, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Lokalizację nazwaną „Lubiatowo-Kopalino” – poinformowała spółka Polskie Elektrownie Jądrowe.

Lokalizację nazwaną „Lubiatowo-Kopalino” wskazano na podstawie prowadzonych od 2017 r. bezprecedensowych w skali Polski bardzo szczegółowych badań środowiskowych i lokalizacyjnych. Wykazały one, że lokalizacja spełnia wszystkie wymagania środowiskowe stawiane tego typu obiektom i jest bezpieczna dla mieszkańców.

– Działamy zgodnie z planem i wybór lokalizacji jest tego potwierdzeniem. Polska potrzebuje energetyki jądrowej, a wybudowanie pierwszej elektrowni tego typu w Polsce jest istotne dla całego kraju zarówno pod kątem transformacji energetycznej, jak i bezpieczeństwa dostaw energii – oceniła Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Zeroemisyjne źródło energii

– Polska dąży do dywersyfikacji swojego miksu energetycznego, a wskazanie preferowanej lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej jest tego dowodem – mówił Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. – Wykorzystanie tego bezpiecznego, zeroemisyjnego i stabilnego źródła wytwarzania energii, jakim jest energia jądrowa, zapowiadaliśmy od początku i potwierdziliśmy w strategicznych dokumentach m. in. w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku i Programie Polskiej Energetyki Jądrowej.

– Zależy nam na tym, by cały proces inwestycyjny w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce był od samego początku prowadzony w sposób transparentny, odpowiedzialny i z zachowaniem najwyższych standardów –podkreślał Tomasz Stępień, Prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych. Jak wyjaśniał, w badania i opracowywanie wyników zaangażowani byli eksperci z najróżniejszych dziedzin. Podkreślił również, że ma świadomość rozpoczęcia nowego rozdziału współpracy ze społecznością lokalną.

Ludzie, środowisko, bezpieczeństwo

Badania były prowadzona dwutorowo. Z jednej strony pod kątem analizy, w jaki sposób elektrownia jądrowa będzie oddziaływać na otaczające ją środowisko i zdrowie ludzi. Z drugiej – jak uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania samej elektrowni. Na początku procesu wyboru lokalizacji rozpatrywano aż 92 potencjalne miejsca. Analizy uwzględniły m.in. takie czynniki jak położenie względem terenów objętych formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

Polskie Elektrownie Jądrowe będą się teraz ubiegać o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla umiejscowienia przyszłej elektrowni. W szczególności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji lokalizacyjnej.

Rekordowe poparcie dla budowy elektrowni jądrowej

Według ostatnich badań Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tym roku zanotowano rekordowe wysokie poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce – popiera ją 74 proc. Polaków. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe od lat bada też poziom poparcia dla energetyki jądrowej wśród lokalnej społeczności. Wyniki ostatniej kampanii badawczej, realizowanej w październiku 2021 r. przez niezależny ośrodek badawczy PBS, pokazały, że 63 proc. ankietowanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych analizowanych wariantów (Choczewo, Gniewino, Krokowa) popiera decyzję o planie budowy elektrowni jądrowej w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Gmina Choczewo położona jest na malowniczym terenie Pobrzeża Kaszubskiego – w północnej części Województwa Pomorskiego, w Powiecie Wejherowskim. Gmina jako jedyna w powiecie wejherowskim ma bezpośredni dostęp do morza.

Właścicielem spółki Polskie Elektrownie Jądrowe jest Skarb Państwa. Spółkę nadzoruje Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Źródło: Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.