Pieniądze. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce to prawie 6 tysięcy zł

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 75,99 PLN do 5917,15 PLN tj. o 1,3%. Przeciętne uposażenie w październiku okazało się o 458,27 PLN i 8,4% wyższe niż przed rokiem – informuje Krajowa Izba Gospodarcza.

Roczna dynamika płacy zmniejszyła się nieznacznie do 8,4% z 8,7% we wrześniu. Działo się tak między innymi ze względu na rosnącą bazę do porównań sprzed roku. Zatrudnienie w październiku okazało się o 3,9 tys. osób, tj. o 0,06% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6 mln 351,1 tys. osób.

W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było wyższe o 32,8 tys. osób tj. o 0,52%. Wzrost zatrudnienia w październiku o 3,9 tys. osób z pozoru nie wygląda imponująco. Stanowi jednak pozytywne odwrócenie niekorzystnej tendencji z dwóch poprzednich miesięcy, kiedy zatrudnienie spadało.

Wciąż jesteśmy w okresie wychodzenia gospodarki z szoku po pandemicznego i raczej oczekuje się przywracania poziomu zatrudnienia w bardziej typowe rejony. Roczna dynamika zatrudnienia w październiku uległa pogorszeniu do dodatnich 0,5% z dodatnich 0,6% we wrześniu, wobec dodatnich 0,9% w sierpniu, dodatnich 1,8% w lipcu, dodatnich 2,8% w czerwcu, dodatnich 2,7% w maju, dodatnich 0,9% w kwietniu i z ujemnych -1,3% w marcu.

Trzeba jednak pamiętać, iż znaczna część z owego falowania – wpierw poprawa (zwłaszcza z kwietnia i maja) dynamiki rocznej zatrudnienia i a później pogorszenie (z lipca, sierpnia, września i października), to w znacznej części efekt bazy – wchodzenia w echo szczególnie trudnej przed rokiem sytuacji gospodarki, a później w echo poprawiającej się sytuacji.

Sposobem na ocenę poziomu zatrudnienia w oderwaniu od falującej bazy może być porównanie stanu dzisiejszego z tym sprzed 24 miesięcy a więc z analogicznego okresu roku 2019.

W październiku zatrudnienie było niższe niż przed dwoma laty o 32,2 tys. osób tj. 0,5%. Bardzo podobne różnice można było wyliczyć dla kilku wcześniejszych miesięcy. W listopadzie płace są zazwyczaj wyższe od październikowych.

Wzrost w listopadzie tego roku może sięgnąć 0,9%, co będzie wynikiem minimalnie wyższym od wzrostu notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac wzrośnie z październikowych 8,4% do 8,9%. W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia.