PIE: Polska awansowała w rankingu Indeksu Odpowiedzialnego Rozwoju

Polska zajęła 26 miejsce w rankingu Indeksu Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to awans o 7 miejsc, jedyny wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej – informuje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w raporcie „Indeks Zrównoważonego Rozwoju 2023”.

Eksperci PIE wyciągnęli z raportu trzy najważniejsze wnioski. Zwracają uwagę, że kraje nordyckie nieprzerwanie dominują wśród państw z najwyższymi wartościami Indeksu Odpowiedzialnego Rozwoju publikowanego od 2019 r. przez Polski Instytut Ekonomiczny. To efekt harmonijnego łączenia wymiarów gospodarczego, społecznego i ekologicznego w strategiach rozwojowych tych krajów.

Skandynawowie górą

Szwecja zajęła najwyższe miejsce w ogólnym zestawieniu, mimo że nie wygrała w indywidualnych kategoriach. Świadczy to o równowadze między poszczególnymi aspektami rozwoju. Kraje skandynawskie osiągają najwyższe wskaźniki w kategoriach niezwiązanych z finansami, jak np. przeciętna długość życia. Najdłużej żyje się w Norwegii, Szwecji, Islandii i Danii. Wysokie wyniki związane są też z bezpieczeństwem, czystym środowiskiem i zdrowiem obywateli.

Kryzys energetyczny minimalizowany

Drugi wniosek – państwa Unii Europejskiej stosunkowo łagodnie przeszły przez kryzys energetyczny. Inflacja w strefie euro osiągnęła rekordowy poziom 10,6 proc. w październiku 2022 r. Rządy państw europejskich podjęły jednak działania mające minimalizować koszty społeczne. Dlatego, pomimo inflacji, konsumpcja w UE w latach 2019-2022 wzrosła o ok. 3,3 proc. W 2022 r. poziom konsumpcji w większości państw przekroczył wartości sprzed pandemii.

Polska awansuje

Wniosek trzeci – Polska zanotowała znaczący awans w rankingu Indeksu Odpowiedzialnego Rozwoju – przesunęła się z miejsca 33. na 26. To głównie efekt wzrostu dochodów rozporządzalnych oraz konsumpcji w ubiegłym roku. Wydatki konsumenckie rosły mocniej na tle państw unijnych.

Wciąż jednak są obszary do poprawy. W kategorii czynników pozapłacowych (filar III) średni wynik Grupy Wyszehradzkiej (8,3), jak i Polski (8,1), był niższy od średniej dla Unii Europejskiej (8,9). Spadek wyników jest związany z niższą oczekiwaną długością życia. Przyczyną regresu była pandemia COVID-19 i nadmierna śmiertelność, szczególnie wśród osób starszych, w czasie jej trwania.

Cały raport PIE jest dostępny TUTAJ

Źródło: Polski Instytut Ekonomiczny