Piątka dla Natury – program edukacyjno-grantowy dla szkół podstawowych

 Organizatorzy zapraszają nauczycieli do podjęcia wspólnie z uczniami „Ekowyzwań”, a dyrektorów do ubiegania się o „Ekogranty”. Program obejmie zasięgiem nawet 14 tys. szkół podstawowych w Polsce. Na zwycięzców czeka 160 wycieczek edukacyjnych dla klas oraz 16 dofinansowań dla szkół o wartości 7 tys. zł każde. Opiekunem programu i fundatorem nagród jest firma Velvet CARE, właściciel marki Velvet.

 

Program „Velvet. Piątka dla Natury” został stworzony, aby w atrakcyjny sposób zachęcić dzieci z klas I-III do poszerzania wiedzy na temat ochrony przyrody i zaszczepić w nich nawyki działania z korzyścią dla środowiska, przynosząc realną zmianę na lepsze. W tym roku po raz pierwszy program ma charakter ogólnopolski.

Dyrektorzy oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z 14 tys. placówek oświatowych w całej Polsce mogą wziąć udział w programie, wybierając dedykowany dla siebie filar. W pierwszym z nich do zdobycia jest 16 „Ekograntów” o wartości 7 tys. zł każdy.

Dofinansowania te można uzyskać dla realizowanych lub planowanych przez szkoły projektów ekologicznych. O „Ekogrant” ubiegać się może Dyrekcja szkoły składając odpowiedni wniosek. Drugi filar obejmuje „Ekowyzwania” – są to zadania i aktywności, które obejmują obszary działań ekologicznych wskazane w materiałach konkursowych.

Wykonują je uczniowie pod kierunkiem swoich nauczycieli. W tej części programu do wygrania jest 160 wycieczek klasowych do ośrodków przyrodniczych na terenie danego województwa. Zwycięzcy „Ekowyzwań” zostaną wyłonieni poprzez powszechne głosowanie na stronie internetowej programu www.piatkadlanatury.pl. Każda szkoła może ubiegać się zarówno o „Ekogrant” na dofinansowanie szkolnego ekoprojektu, jak też realizować „Ekowyzwania”.

Prezes Artur Pielak:  W Velvet CARE „Działamy dziś, z myślą o jutrze!”. Jesteśmy liderem w swojej branży i dlatego najwięcej wymagamy od siebie. Jako ambitna firma stale pracujemy nad tym, aby ograniczać wpływ naszej działalności na środowisko, ulepszać produkty i metody ich wytwarzania oraz odpowiedzialnie pozyskiwać surowce używane do ich produkcji. Naszą troskę o środowisko opisaliśmy w strategii Eco Agenda 2025, którą realizujemy na bieżąco. Nasze działania obejmują między innymi 5 obszarów, które zawarliśmy w znaku Save Nature, tj.: troskę o drzewa, oszczędzanie wody, segregowanie odpadów, redukcję zużycia plastiku oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ikona Save Nature obecna jest na opakowaniach produktów Velvet i przedstawia kluczowe obszary, w których pracujemy realizując założenia Eco Agendy. Program „Velvet. Piątka dla Natury” to kolejny krok, jaki podejmujemy, aby inspirować dzieci, rodziców i środowisko szkół podstawowych i zachęcać do działania na rzecz ochrony przyrody.

Do tej pory odbyła się pilotażowa, regionalna edycja programu, realizowana w letnim semestrze roku szkolnego 2020/21, która była dedykowana szkołom z dwóch powiatów – olkuskiego (województwo małopolskie) oraz zawierciańskiego (województwo śląskie). Ta lokalizacja została wybrana ze względu na geograficzne położenie blisko  fabryki Velvet CARE w Kluczach k/Olkusza zgodnie z założeniami Eko Agendy: „zaczynamy od siebie”. Edycja ta cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem wśród nauczycieli i uczniów. Wzięło w niej udział 111 nauczycieli i dyrektorów spośród 93 szkół w obu powiatach.

Więcej: piatkadlanatury.pl