PGE z kredytem powiązanym z ratingiem ESG

PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z międzynarodowym konsorcjum banków umowę kredytową do kwoty 2,3 mld złotych. Środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność, w tym realizację inwestycji zgodnie z długoterminową strategią Grupy PGE, zmierzającą do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Koszt finansowania będzie zależny od ratingu ESG przyznanego PGE przez wyspecjalizowaną agencję.

Umowa kredytowa ma dla nas szczególny wymiar ponieważ bezpośrednio wiąże koszt finansowania z ratingiem ESG Grupy PGE. Koncentracja na zrównoważonym rozwoju PGE realnie umożliwia nam tańsze pozyskanie środków finansowych na inwestycje. Jest
to kierunek, w którym Grupa PGE będzie podążać, tym samym ograniczając koszty transformacji energetycznej w Polsce
– mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Banki wchodzące w skład konsorcjum udzielającego kredyt to Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, działający w Polsce za pośrednictwem oddziału Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Alior Bank S.A. i Santander Bank Polska S.A.

Ostateczny dzień spłaty kredytu przypada na dzień 26 lutego 2027 r. Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego zadłużenia netto do skonsolidowanego zysku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym (tzn. na poziomie BBB- lub wyższym przyznanej przez S&P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym przyznanej przez Moody’s) lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku, gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym. Aktualnie PGE posiada ratingi na poziomie BBB+ (Fitch) oraz Baa1 (Moody’s), oba z perspektywą stabilną.