Pelion Solidnym Pracodawcą Roku 2012

Pelion Pracodawca RokuFirma Pelion Healthcare Group otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy Ziemi Łódzkiej 2012, który jest wyrazem uznania dla realizowanej przez spółkę polityki personalnej. Kapituła konkursu doceniła oferowane przez firmę możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozbudowany system motywacyjny, a także szeroki wachlarz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Celem ogólnopolskiego konkursu Solidny Pracodawca Roku jest wyłanianie firm, które posiadają wzorcową polityką personalną oraz stosują nowoczesne i optymalne rozwiązania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

– Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku traktujemy jako zobowiązanie do dalszej, jeszcze cięższej, pracy na rzecz naszych pracowników  – podkreśla Jadwiga Hałaczkiewicz, Dyrektor ds. Zarządzania Personelem Pelion S.A.

Polityka personalna Grupy Pelion koncentruje się przede wszystkim na stwarzaniu warunków do zawodowego rozwoju. Pracownicy firmy mają możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych dzięki bogatej ofercie kursów i szkoleń. Firma oferuje elastyczne formy zatrudnienia (praca zdalna, ruchome godziny pracy) na stanowiskach, na których jest to możliwe. Szczególną troską Pelion otacza młode mamy, umożliwiając im indywidualną organizację czasu pracy lub tzw. telepracę.

Kolejny uwzględniony przez Kapitułę konkursu obszar to szeroki wachlarz świadczeń socjalnych, obejmujący m.in. udzielanie pożyczek oraz dofinansowanie do wypoczynku. Pracownicy mogą przystąpić do programu Ubezpieczenia Lekowego, w całości finansowanego przez pracodawcę, otrzymują dofinansowanie do udziału w zajęciach sportowych, korzystają z całościowego lub częściowego finansowania opieki medycznej. Z myślą o pracownikach firma negocjuje i prowadzi program grupowych ubezpieczeń na życie, a także udostępnia na preferencyjnych warunkach należące do Grupy ośrodki wypoczynkowe.

Zacieśnianiu współpracy między biznesem a nauką służą realizowane przez firmę działania z zakresu employer brandingu. Pelion aktywnie wspiera akademicką przedsiębiorczość, oferując studentom możliwość odbycia staży projektowych w ramach programów „Kariera” oraz „Młodzi w Łodzi”. We współpracy z uczelniami firma realizuje projekt Business 2 Universities, w ramach którego bierze udział w Targach Pracy, współpracuje z Akademickimi Biurami Karier, oferuje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w postaci indywidualnie dopasowanych programów praktyk i staży absolwenckich, a także prowadzi szkolenia, skierowane do studentów i absolwentów.

Od 2011 r. firma z powodzeniem organizuje Dzień Otwarty, w ramach którego studenci mogą poznać firmę „od wewnątrz” i przekonać się o możliwościach rozwoju, jakie oferuje.

Tytuł Solidnego Pracodawcy Roku to kolejne w ciągu ostatnich kilku lat wyróżnienie przyznane Pelion Healthcare Group w uznaniu dla realizowanej przez firmę polityki pracowniczej. W 2009 r., za szeroką gamę świadczeń socjalnych, monitorowanie praw pracowniczych oraz rozbudowany program kursów i szkoleń, firma została  uhonorowana tytułem „Pracodawcy Godnego Zaufania”. Potwierdzeniem szczególnej wrażliwości społecznej firmy oraz promowania aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia jest z kolei tytuł „Lodołamacza 2012”.