PARP – dofinansowanie na GOZ-transformację

10 października 2023 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nabór do konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP. Etap I” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Celem programu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Wsparcie w ramach konkursu jest dwuetapowe i dotyczy opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenia. W obecnym naborze dofinansowanie obejmuje projekty w ramach etapu pierwszego, dotyczące przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Cel dofinansowania

W programie „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” dofinansowanie dotyczy zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Projekt powinien obejmować audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, pozwalające na ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Maksymalna kwota dofinansowania to 82 781 zł.

Wnioski będzie można składać od 10 października do 19 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie.