Papież Franciszek i jego goście apelują do uczestników szczytu ekologicznego COP26

Papież Franciszek I wraz z naukowcami i przywódcami religijnymi podpisał dokument wzywający świat do jak najszybszego osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto, zmniejszenia własnych emisji i finansowania redukcji emisji przez biedniejsze narody.

Podczas spotkania „Wiara i nauka: w kierunku COP26”, które odbyło się w Watykanie na zaproszenie papieża Franciszka, uczestnicy podpisali apel do światowych przywódców mających obradować podczas szczytu ekologicznego COP26, który będzie obradował w od 31 października do 12 listopada w Glasgow.

W apelu wezwano do podjęcia szybkich, odpowiedzialnych i wspólnych działań w celu jak najszybszego osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto, poprzez ograniczenie emisji własnych i finansowanie redukcji emisji przez kraje uboższe. „Wszystkie rządy muszą przyjąć kurs, który ograniczy wzrost średniej temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej” – stwierdzili sygnatariusze apelu.

Uczestnicy spotkania w wspólnym dokumencie wezwali rządy do podjęcia „zrównoważonych praktyk użytkowania gruntów” oraz promowania „zrównoważonego stylu życia, modeli konsumpcji i produkcji”Przedstawiciele religii zobowiązali się do „pogłębienia wysiłków na rzecz zmiany sposobu odnoszenia się do Ziemi i innych ludzi wśród członków naszych tradycji”. Zobowiązali się również do „zachęcania naszych instytucji edukacyjnych i kulturalnych by wzmacniały i dawały priorytet integralnej edukacji ekologicznej”, aktywnego uczestniczenia w dyskursie publicznym na temat kwestii środowiskowych oraz zaangażowania kongregacji i instytucji w „budowanie wspólnot zrównoważonych, odpornych i sprawiedliwych”.

W spotkaniu, które odbyło się w Auli Błogosławieństw, obok Ojca Świętego uczestniczyli m.in. patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, arcybiskup Canterbury, Justin Welby, przedstawiciele Patriarchatu Moskiewskiego, judaizmu, różnych odłamów islamu a także innych religii oraz naukowcy.

 

Źródło: Vatican News, eKAI.