Pandemia szansą dla budowy powszechnego i szybkiego Internetu w Polsce

Do rozbudowy infrastruktury internetowej w Polsce potrzebna jest stabilność regulacji, level playing field dla wszystkich uczestników ekosystemu, dalsze uelastycznianie przepisów środowiskowych i budowlanych, a także finansowe impulsy stymulujące inwestycje w infrastrukturę – to podstawowe wnioski z opublikowanego dzisiaj raportu ZPP.

Pandemia koronawirusa dotknęła niemal wszystkie sektory gospodarki i zdążyła już wygenerować szereg sprzecznych ze sobą diagnoz. Jedno można stwierdzić na pewno – spowodowała ona dynamiczny wzrost ruchu sieciowego. W ciągu zaledwie tygodni, niemal wszystkie aspekty funkcjonowania wielu osób przeniosły się do świata wirtualnego. Życie gospodarcze i społeczne nie zatrzymało się – sieć udźwignęła wzrost ruchu dochodzący do kilkudziesięciu procent. Część zmian spowodowanych epidemią będzie jednak miało charakter trwały, podczas gdy przepustowość infrastruktury mobilnej powoli staje się niewystarczająca, tak samo jak penetracja kraju zasięgiem szybkich łączy światłowodowych.

– Musimy to potraktować jako szanse, a nie zagrożenie i zbudować najlepszą infrastrukturę internetową w Europie, która stanie się naszą przewagą konkurencyjną. Pandemia pokazała nam, że w zasadzie nie ma przyszłości gospodarki bez Internetu – twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP – Wynika z tego szereg konsekwencji. Jeśli nie będziemy mieli wystarczająco wydajnej infrastruktury telekomunikacyjnej, będziemy rozwijać się znacznie wolniej, niż wynikałoby to z naszego potencjału. Jeśli pokrycie tą infrastrukturą powierzchni kraju nie będzie zadowalające, wielu ludzi zostanie narażonych na wykluczenie. Stąd nasz podstawowy postulat: zróbmy wszystko, by zapewnić Polakom powszechny dostęp do szybkiego Internetu.

Punkt wyjścia dla dalszego rozwoju infrastruktury mamy specyficzny – z jednej strony egzamin związany ze wzrostem ruchu sieciowego został zdany, z drugiej w rankingu ESMI odwzorowującym poziom zdigitalizowania społeczeństwa, Polska sukcesywnie zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Dostęp do łączy światłowodowych poprawia się, lecz jest wciąż niewystarczający, zaś rekordowa liczba abonentów mobilnych usług szerokopasmowych powoduje wyczerpywanie się przepustowości istniejących instalacji. Dodatkowo, Polska musi sprawnie zaimplementować nowy standard sieci mobilnej, czyli 5G, co również będzie wymagało nakładów na infrastrukturę. Eksperci Związku przygotowali wobec tego zestaw rekomendacji służących rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

– W raporcie przedstawiliśmy szereg rekomendacji specyficznych dla infrastruktury telekomunikacyjnej, jednak co do swojej istoty nie odbiegają one od generalnych rekomendacji dla stymulowania inwestycji – twierdzi Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Sprowadzają się one zatem przede wszystkim do zabezpieczenia konkurencyjności wewnątrz rynku, zapewnienia podstawowej przewidywalności regulacji, uproszczenia i uelastycznienia procedur, a także poniesienia pewnego finansowego wysiłku, jako impulsu dla nowych inwestycji.

Eksperci ZPP podkreślają, że w ostatnich latach dokonano już szeregu działań służących rozwojowi infrastruktury (choćby w ramach „megaustawy”, czy uruchomieniu środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), jednak z punktu widzenia skali wyzwania, jakie stoi przed Polską, konieczne jest dodatkowe zwiększenie wysiłków.

– Jako pierwsi rzuciliśmy hasło zwolnienia z ZUS sektora MSP, również jako pierwsi domagaliśmy się podstawienia płynności polskim firmom, a potem rozmrażania gospodarki. Teraz jako pierwsi rzucamy hasło jej odbudowy i wykorzystania kryzysu jako szansy do dokonania skoku cywilizacyjnego – powiedział Cezary Kaźmierczak – Internet to kluczowy instrument w tym zakresie.

ZPP zapowiedziało, że w najbliższym czasie przedstawi raport, jak tą infrastrukturę wykorzystać w sektorze publicznym oraz biznesie.

Projekt został przygotowany w Konsorcjum:
• Andrzej Arendarski, Krajowa Izba Gospodarcza
• Maciej Bukowski, WISE Europa
• Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
• Agnieszka Plencler, Fundacja Forum Konsumentów
• Bartłomiej Radziejewski, Nowa Konfederacja
• Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński
• Marzena Rudnicka, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej
• Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha
• Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute