#PaczkaDlaSeniora Fundacji Dobrych Inicjatyw z nagrodą warszawian w Konkursie S3KTOR

Na zdjęciu zespół Fundacji Dobrych Inicjatyw z nagrodą S3KTOR oraz Burmistrz Dzielnicy Ochota, Dorota Stegienka i Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - Katarzyna Omen

W rozstrzygniętym ostatnio Konkursie S3KTOR na Najlepszą Warszawską Inicjatywę Pozarządową 2021 projekt społeczny #PaczkaDlaSeniora realizowany przez Fundację Dobrych Inicjatyw, a zainicjowany przez młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymał Nagrodę Mieszkańców Stolicy.

W tym roku warszawianki i warszawiacy w głosowaniu online wybrali i inicjatywę, którą wymyśliła młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych podczas warsztatów z tworzenia projektów społecznych zorganizowanych przez Fundację. #PaczkaDlaSeniora realizowana od ponad 4 lat przez Fundację Dobrych Inicjatyw została wybrana spośród niemal 40 zgłoszonych do konkursu działań.

Założyciel Fundacji, Bartłomiej Jojczyk, tak podsumowuje 7 edycji akcji: – Nagrodzony projekt, oprócz połączenia dwóch pokoleń (dzieci wręczających paczki i seniorów-beneficjentów), połączył biznes, samorząd i lokalną społeczność w idei wolontariatu i wspólnego wspierania wykluczonych społecznie starszych osób. 

#PaczkaDlaSeniora zaangażowała też wiele osób w zbiórki darów rzeczowych i działania wolontarystyczne przy ich przekazywaniu. W wyniku wspólnych działań w ciągu 4 lat 1540 seniorek i seniorów otrzymało paczki pomocowe, a wraz z nimi okazję do spotkania i rozmowy. W akcję włączyło się 31 firm i 474 wolontariuszy. Cały czas rozbudowujemy tę listę, dlatego zapraszamy do włączenia się do projektu! – dodaje Założyciel Fundacji Dobrych Inicjatyw.

Fundacja otrzymała dodatkowo 10 000 złotych od jednego ze sponsorów Konkursu – Tramwajów Warszawskich. Ta kwota wesprze przygotowanie raportu społecznego o sytuacji młodzieży po opuszczeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych. – To bardzo ważny projekt i bardzo istotne narzędzie społecznej zmiany tworzone z myślą o zwiększeniu dobrostanu dzieci i młodzieży z placówek. Będzie o nim głośno, bo chcemy, aby stało się narzędziem i argumentem dla wszystkich organizacji i instytucji działających w obszarze instytucjonalnej pieczy zastępczej – podkreśla Bartłomiej Jojczyk. 

Źródło: Fundacja Dobrych Inicjatyw