ORLEN dzieli się dobrymi praktykami na Szczycie ONZ

fot. materiały prasowe

PKN ORLEN został współorganizatorem polskiej sesji warsztatowej podczas High-Level Political Forum on Sustainable Development w Nowym Jorku.

Biorą w nim udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajów, w tym przedstawiciele rządów. Polskie wydarzenie odbyło się pierwszego dnia szczytu w dniu 9 lipca. Zostało zrealizowane w partnerstwie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to duże wyróżnienie dla naszej firmy – ponieważ jako jedyna polska firma mieliśmy okazję podzielić się dobrymi praktykami z zakresu społecznej odpowiedzialności podczas tegorocznej edycji forum.

Tematem przewodnim polskiego warsztatu był Cel 10 – „Mniej nierówności”, który mówi o wyrównywaniu szans m.in. poprzez wspieranie rodzin, kobiet, seniorów, osób niepełnosprawnych, osób biednych, a także społeczności lokalnych.

Prezes Armen Artwich pokazał na przykładzie projektów realizowanych w ramach strategii CSR, jak Koncern łączy cele biznesowe i społeczne, odnosząc sukcesy na obydwu polach.

“Dzieląc się dobrymi praktykami na forum międzynarodowym, mieliśmy szansę promować zarówno PKN ORLEN – budując wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej – jak i nasz kraj, w którym kwestie społeczne stoją na pierwszym miejscu. Co więcej, pokazaliśmy jak w praktyce wywiązujemy się z partnerstw zainicjowanych przez rząd, do których przystąpiliśmy w ostatnich latach – Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce (od czerwca 2017 r.) oraz Partnerstwa na rzecz Dostępności (od kwietnia 2018 r.)” – opisują pracownicy PKN Orlen.

Wśród publiczności, która zgromadziła się, by poznać działania Polski na rzecz zrównoważonego rozwoju, podejmowane przez rząd oraz polski biznes, znaleźli się przedstawiciele delegacji m.in. z Botswany, Kanady, Francji czy Stanów Zjednoczonych. Nie zabrakło aktywnego udziału słuchaczy, którzy mieli okazję wziąć udział w quizie wiedzy na temat nierówności na świecie podczas otwarcia spotkania. Mogli również zadać pytania prelegentom, a także podzielić się dobrymi praktykami stosowanymi w swoich krajach.

Forum ONZ, które odbywa się w dniach 9-18 lipca i jest poświęcone Celom Zrównoważonego Rozwoju ze szczególnym wskazaniem na kilka z nich:

Cel 4 – Dobra jakość edukacji

Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel 10 – Mniej nierówności

Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Cel 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Cel 17 – Partnerstwo na rzecz Celów.